Baltic Business Forum 2018

Baltic Business Forum 2018

Baltic Business Forum to coroczne międzynarodowe forum, które już odbywa się już od 2009 roku. Podczas konferencji spotykają się przedstawiciele kręgów biznesowych, gospodarczych, naukowych, politycznych oraz samorządowych państw regionu Morza Bałtyckiego, krajów...
Podkarpackie Targi Pracy 2018

Podkarpackie Targi Pracy 2018

13 lutego 2018 roku w Hali Podpromie w Rzeszowie odbyła się kolejna edycja Podkarpackich Targów Pracy, w których uczestniczyli pracodawcy i firmy z całego województwa. Targi zorganizowane zostały przez Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie....
Spotkanie Noworoczne PUIG 2018

Spotkanie Noworoczne PUIG 2018

W dniu wczorajszym (8 lutego 2018 r.) odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne PUIG 2018. Przyjaciele oraz firmy członkowskie zebrali się o godz. 18.00 w  Sali Olimp w Hotelu Mercure Grand w Warszawie. W powitaniu gości wzięli udział wszyscy Prezesi i Wiceprezesi...
Spotkanie Przedstawicieli PUIG

Spotkanie Przedstawicieli PUIG

Spotkanie Przedstawicieli PUIG (08.02.2018r.) 8 lutego br. o godz. 15.00, w Siedzibie Fundacji „Amicus Europae”, przy Al. Przyjaciół 8/5 w Warszawie odbyło się Spotkanie Przedstawicieli PUIG. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników przez Prezesów...
Przygraniczny handel upadnie?

Przygraniczny handel upadnie?

Rozmowa z Mariuszem Tywoniukiem, dyrektorem Centrum Analiz Rynkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Partnerem zarządzającym Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners  Cło na granicy  Wraz z początkiem roku parlament ukraiński podjął decyzję o zaostrzeniu...
Blokada dróg w strefie przygranicznej

Blokada dróg w strefie przygranicznej

Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 roku zmiany w zakresie wwozu towarów na Ukrainę budzą sprzeciw mieszkańców stref przygranicznych, którzy głośno domagają się przywrócenia starych zasad dotyczących przekraczania granicy polsko-ukraińskiej. Blokowanie dostępu do...