Podstawowe działania windykacyjne

Podstawowe działania windykacyjne

Pisząc niniejszy artykuł chciałabym choć po części przybliżyć czytelnikom problematykę prowadzenia działań mających na celu odzyskanie należności. Jest to zagadnienie o bardzo szerokim zakresie, niemożliwością jest przedstawienie go w pełni w ramach jednej publikacji....
Optymalizacja procesu zarządzania należnościami

Optymalizacja procesu zarządzania należnościami

Artykuł niniejszy prezentujemy Państwu jako kontynuację cyklu dotyczącego bezpiecznego zarządzania należnościami. W poprzednim, w głównej mierze, rozwinięto tematykę prewencyjną. Jednak również klientów stałych należy dyscyplinować oraz konsekwentnie dopingować do...