Z duża satysfakcją informujemy, że dzięki współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą oraz Polish Business Center otworzyliśmy nowe biuro Fundacji Iustus w Kijowie.

Jako Polskie Centrum Prawa IUSTUS jesteśmy organizacją pozarządową, a naszym głównym celem jest budowanie partnerstwa poprzez realizację wspólnych polsko-ukraińskich inicjatyw, które mają służyć budowaniu współpracy i dobrych stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą w dwóch głównych obszarach.

Fundacja Iustus – obszary działania

Pierwszym obszarem o jaki troszczy się Fundacja jest wzmocnienie współpracy gospodarczej, a także podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów gospodarczych przejawiających się wsparciem w nawiązywaniu współpracy handlowej między przedsiębiorstwami polskimi i ukraińskimi oraz wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa inwestycji w Polsce. Dzięki temu przyczyniamy się się wzrostu wymiany handlowej z Ukrainą i do zwiększenia inwestycji kapitału ukraińskiego lokowanego w Polsce.

Drugi obszar działania Fundacji IUSTUS obejmuje wspieranie działań służących upowszechnianiu rządów prawa i demokracji oraz promocja polskiego dorobku doktryny prawniczej na Ukrainie. Stawiamy na nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy polskimi i ukraińskimi przedstawicielami środowisk naukowych dając możliwość wschodnim sąsiadom skorzystania z polskich doświadczeń ustrojowych w drodze do pełnego członkostwa w UE.

Dodatkowo w kraju realizujemy działania w zakresie integracji i pomocy osobom oraz środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Działamy na rzecz osób dotkniętych patologiami społecznymi, chorobami cywilizacyjnymi, a także wspieramy działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych.

Wszystkich zainteresowanych działaniem naszej Fundacji zapraszamy kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.
Adres nowego biura w Kijowie:
Fundacja Iustus
Polish Business Center
ul. Khorywa 4 lok. 10
04071 Kijów