Dlaczego Chmielnicki?

Obwód Chmielnicki jest rynkiem wschodzącym na Ukrainie, który inwestorzy wybierają coraz częściej zważywszy na jego geolokalizację i swój potencjał. Liczne zasoby naturalne, położenie geograficzne a przede wszystkim dynamiczny rozwój społeczny przyciągają zagranicznych inwestorówDlatego też powstaje wiele nowych inwestycji w takich lokalizacjach jak Chmielnicki, Kamień Podolski, Szpetiwce, Slawucie czy Nietiszyn. Przejawia się to obecnością wielu międzynarodowych firm min. z Polski Holandii czy Cypru.

Szereg inwestycji poczynionych w branżę przemysłową, handlowo – usługową czy leśną wpłynął na pojawienie się kolejnych inwestorów.  Ciągle modernizowana i rozbudowywana infrastruktura drogowa ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

 W obwodzie Chmielnickim prężnie działają ośrodki akademickie, które kształcą młodzież na wysokim poziomie. Co ważne, koszty pracy na rynku ukraińskim są zdecydowanie niższe niż na zachodzie Europy

O potencjale ekonomicznym regionu świadczą liczby. Suma transakcji w zakresie eksportu w roku 2015 wyniosła 460mln USD natomiast importu 564 mln USD

Główne gałęzie przemysłu w tym regionie to: elektromaszynowy, energetyczny, mineralny, przetwórstwo spożywcze i drzewny.

Podstawowe dane obwodu chmielnickiego:

Ludność

Powierzchnia (km2)

Proponowane średnie miesięczne wynagrodzenie w produkcji (ZŁ)

Gospodarka w regionie

Region ma mocno przemysłowo-rolniczy charakter. Na uwagę zwraca fakt funkcjonowania elektrowni jądrowej Chmielnicka, w której pracują 2 reaktory wodne o łącznej mocy 2000 Megawatów – kolejne dwa są w budowie.
Według ostatnich informacji Energoatom zapowiedział na rok 2019/2020 rozpoczęcie przesyłu energii elektrycznej produkowanej w elektrowni Chmielnicka do Unii Europejskiej z wykorzystaniem między innymi linii elektroenergetycznej 750 kV Widełka – Chmielnicka.

 Dla obwodu chmielnickiego znaczące są zasoby naturalne i złoża kopalin (zasoby wodne, zasoby leśne pokrywające ponad 12% powierzchni, 300 pól i złóż minerałów, 9 źródeł wody mineralnej), które mają wpływ na tak duży udział przemysłu w gospodarce tego obwodu.

Przedsiębiorstw z branży produkcyjnej

Przedsiębiorstw rolniczych

Małych i średnich firm

Inwestorzy zagraniczni i kapitał

Na samym początku rozwoju inwestycyjnego w tym okręgu zagraniczni inwestorzy bezpośrednio wyłożyli 208,6 mln USD. Na chwilę obecną w gospodarkę tego obwodu inwestują aktualnie przedstawiciele 38 państw. Niska stopa bezrobocia, która obecnie wynosi 8% na Ukrainie potwierdza tylko potencjał inwestycyjny tego kraju, a przede wszystkim tego obwodu.  Pomimo wewnętrznych trudności gospodarczych na Ukrainie, praktycznie wszyscy mieszkańcy ujęci na liście miliarderów Forbes’a powiększyli swoje kapitały, a nawet pojawili się nowi.

Do głównych inwestorów okręgu chmielnickiego, na których przypada  87% zakresu inwestycji bezpośrednich zalicza się Holandia, Cypr, Polska, Niemcy i Wielka Brytania.

Inwestorzy

Holandia – 105,1 mln USD
Cypr – 15,1 mln USD
Polska – 13,4 mln USD
Niemcy – 6,5 mln USD
Wielka Brytania – 6,4 mln USD