Koniec z fikcją doręczeń – nieodebrane pismo procesowe dostarczy komornik

Czy zastanawiałeś się co się stanie jeżeli nie odbierzesz przesyłki sądowej? Jakie mogą być tego konsekwencje i jak to się może skończyć dla Ciebie jako dłużnika (pozwanego)?

 

Skontaktuj się z prawnikami Kancelarii Tywoniuk&Partners

Obecnie przy doręczaniu przesyłek sądowych stosowana jest zasada podwójnej awizacji, która jest traktowana jako doręczenie pisma. Polega to na tym, że listonosz który przynosi przesyłkę, a pod wskazanym adresem nie zastanie adresata, zostawia awizo. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce dwa razy z rzędu, stosuje się zasadę, że przesyłka sądowa uznana jest za dostarczoną. W przypadku osób prawnych wynika to z ustalonych przepisów, zaś w odniesieniu do osób fizycznych z utrwalonego orzecznictwa.

Sprzeciwia się temu Ministerstwo Sprawiedliwości, które w ostatnich dniach listopada 2017 roku ogłosiło oficjalny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Co zmienia projekt ustawy?

Projekt nowej ustawy zakłada daleko idące zmiany w tym zakresie – zgodnie z nią, jeżeli dłużnik nie odbierze pisma, pomimo podwójnego zawiadomienia, o sytuacji tej zostanie poinformowany wierzyciel. Otrzyma on odpis pisma, ze zobowiązaniem doręczania go za pośrednictwem komornika sądowego.
Wierzyciel na własny koszt będzie musiał zwrócić się do komornika sądowego z wnioskiem o doręczenie pisma adresatowi. Następnie w terminie dwóch miesięcy będzie musiał przedstawić w sądzie potwierdzenie dostarczenia pisma przez komornika lub też zwrócić pismo do sądu ze wskazaniem aktualnego adresu dłużnika (bądź dowodu, że dłużnik przebywa pod adresem wskazanym w pozwie).

Przygotowywany projekt likwiduje zatem zasadę, iż podwójne awizowanie pozwala przypuszczać, że pismo zostało skutecznie doręczone. Autorzy przygotowanego projektu wskazują, że obecna zasada dotycząca podwójnej awizacji może być bardzo krzywdząca dla osób, które wyjechały na przykład wyjechały na wakacje czy przebywają w szpitalu.

Projekt ustawy budzi różne odczucia zarówno w środowisku adwokackim, jak i wśród komorników sądowych. Eksperci wskazują przede wszystkim na to, że postępowanie sądowe zostanie wydłużone o dodatkowe dwa miesiące, a sama ustawa może faworyzować dłużników i znacznie utrudnić wierzycielom dochodzenie swoich roszczeń. Jednak z drugiej strony obecne rozwiązanie również może powodować, że postępowanie toczy się bez wiedzy jednej ze stron, wyrok zostaje wydany zaocznie, a dłużnik dowiaduje się o nim dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego. Podzieleni są również komornicy, wskazujący na to że doręczenie pisma nie jest czynnością egzekucyjną, więc uprawnienia komornika w tym przypadku będą takie same jak listonosza.

Dodatkowo takie rozwiązanie będzie w wielu przypadkach utrudnione również dla wierzyciela – niestety nie posiada on uprawnień do wejścia do mieszkania dłużnika, czy innych czynności mających na celu ustalenie jego pobytu. Będzie to utrudnione szczególnie w wypadku, gdy pozwany mieszka w innym regionie kraju – może się okazać że wierzyciel będzie zmuszony do korzystania z pomocy różnych agencji detektywistycznych, co wiąże się z poniesieniem wysokich kosztów.

Warto jednak zaznaczyć, że o tym jak w rzeczywistości będzie wyglądała praktyka doręczania pism procesowych będą decydowały przede wszystkim sądy. To właśnie od ich oceny zależeć będzie uznanie czy wierzyciel dopełnił spoczywających na nim nowych obowiązków. Wierzyciele natomiast muszą się liczyć z wydłużeniem czasu potrzebnego na uzyskanie ochrony sądowej oraz wzrostem kosztów.

Koniec z fikcją doręczeń

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga – będziemy tu Państwa informować o wszystkich zmianach i planowanych aktualizacjach. Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami dotyczącymi zmian w CEIDG w 2018 rokuobsługi prawnej firm, zasady domniemania uczciwości, upadłości konsumenckiej czy ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Mariusz Tywoniuk

Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Fundacji IUSTUS, Partner zarządzający / Prezes zarządu Kancelarii Prawnej TYWONIUK & PARTNERS – prawnik, specjalista z zakresu prawa obrotu gospodarczego, w szczególności przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych oraz windykacji należności. W 2015 roku wyróżniony przez Bank Światowy dyplomem uznania od za wkład w rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Jako doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami prawa obrotu gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie gdzie ukończył studia jednolite, kierunek – Prawo. Ukończył studia podyplomowe – Prawo gospodarcze na Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra zarządzania realizując specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, oraz tytuł licencjata Europeistyki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia pierwszego stopnia Współczesne Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Od 1998 roku zajmuje się doradztwem w obszarze prawa obrotu gospodarczego, realizując przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych. Wykładowca przedmiotów z zakresu prawa gospodarczego. Prokurent grupy kapitałowej Optimum Consulting Group Sp. z o.o. Dodatkowo od 2012 zajmuje się problematyką prawną szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Pełni funkcje doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej jest doradcą OWES i Lustratorem spółdzielni. Od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie. Autor szeregu prawniczych publikacji w obszarze prawa obrotu gospodarczego, spółek kapitałowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.