Utrata płynności  finansowej może przydarzyć się najbardziej stabilnym przedsiębiorstwom. Jednak nie zawsze musi zakończyć się upadkiem firmy, nawet jeśli wkroczy do niej komornik i dojdzie do egzekucji. Rozwiązaniem problemów w takiej sytuacji może okazać się restrukturyzacja. Jest to proces umożliwiający przedsiębiorcom skuteczne wyjście z zadłużenia.

Przedsiębiorcy zainteresowani tą tematyką powinni mieć na uwadze, że już 1 lutego br. w życie weszło nowe prawo restrukturyzacyjne. Głównymi założeniami nowej ustawy jest pomoc małym i średnim firmom, które popadły w kłopoty.

Nowe zmiany w prawie restrukturyzacyjnym zawierają przepisy o pomocy publicznej. Mają umożliwić  udzielenie wsparcia ze środków publicznych przedsiębiorstwom objętym postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Pomoc przewidziana w ustawie jest przeznaczona na realizację planu restrukturyzacji firmy, tak aby mogła ona dalej funkcjonować na rynku. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacji ma na celu odzyskanie przez przedsiębiorcę płynności finansowej, tak aby mógł zaplanować i wdrożyć działania restrukturyzacyjne. Wszystko ma oczywiście na celu odzyskanie  zdolności do konkurowania na rynku.

Kancelaria Prezydenta RP podała w komunikacie, że o pomoc na restrukturyzację będą mogli ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy: zarówno objęci już postępowaniem restrukturyzacyjnym, jak i ci wobec których takie postępowanie nie jest prowadzone.

Poinformowano również, że  „ustawodawca wydłuża do 26 czerwca 2018 r. okres vacatio legis[1] przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, przewidujących utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (pierwotnie miały one wejść w życie z dniem 1 lutego 2018 r.)”. [źródło: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/4387/plik/677o.pdf]

Na bieżąco będziemy śledzić sprawę związaną z nowym prawem restrukturyzacyjnym. Po publikacji aktów wykonawczych niezwłocznie poinformujemy o tym na stronie Fundacji Iustus. Zachęcamy do regularnego śledzenia naszego bloga.

[1] Vacatio legis – to okres pomiędzy publikacją aktu prawnego jego wejściem w życie.  W tym czasie zainteresowani mogą się zapoznać z nowymi przepisami i przygotować do zmian.