11 maja 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się Podkarpacka Konferencja Prawa Pracy, zorganizowana w ramach kampanii „Pracuję legalnie”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Oddziałami w Rzeszowie oraz Jaśle. Celem kampanii jest przede wszystkim propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w „szarej strefie” i pracy nielegalnej, uświadomienie pracującym korzyści wynikających z wykonywania pracy legalnie oraz zagrożeń wypływających z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie, a także o formach i możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej Państwowej Inspekcji Pracy. Kampania skierowana jest do polskich pracodawców oraz obywateli państw spoza Unii Europejskiej, którzy pracują lub planują podjąć pracę na terenie Polski.  Prelegentami podczas konferencji  byli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców UW w Rzeszowie. Podczas konferencji  uczestnicy mieli okazję wysłuchać  następujących wystąpień:
  • „Kampania informacyjno-edukacyjna „Pracuj legalnie” w latach 2017-2019″ podstawy i założenia – Barbara Czarnek OIP Rzeszów,
  • „Korzyści z wykonywania pracy legalnej i ryzyko zatrudnienia w „szarej strefie”, w kontekście ubezpieczeń społecznych”  Romana Duszyńska –  ZUS Oddział w Jaśle,
  • „Inspektor Pracy jako organ upoważniony do kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców  na terenie RP”  Adam Tuleja – OIP Rzeszów,
  • „Prowadzenie kontroli cudzoziemców przez Straż Graniczną”   mjr Tomasz Kopiczak –Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej,
  • „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – wybrane zagadnienia” Agnieszka Baran –Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Podkarpacki Urząd Wojewódzki,
  • „Agencja zatrudnienia” w świetle zmian obowiązujących przepisów” Marek Popkiewicz –OIP Rzeszów,
  • „Procedury związane z zatrudnieniem cudzoziemców w ujęciu praktycznym” – Urszula Bociek  –  PUP Rzeszów,
  • „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granica” –  Wojciech Woś – WUP Rzeszów.
  W konferencji wziął udział również Oleksandr Bondarenko – Pełnomocnik Zarządu współpracującej z nami firmy Personalis.