Alfred Szydełko

Dr Alfred Szydełko

Polski ekonomista, doktor nauk ekonomicznych (specjalność: „rachunkowość”), posiada wykształcenie ekonomiczne i przygotowanie pedagogiczne (dydaktyka), absolwent najlepszych krakowskich, wrocławskich i rzeszowskich uczelni, wiceprezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Przewodniczący Komisji Szkoleniowej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Certyfikacji Zawodu Księgowego SKwP w Rzeszowie, Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Członek Zespołu ds. Certyfikacji Zawodu Specjalista Rachunkowości Zarządczej/Controllingu w ramach SKwP. Dodatkowo specjalista z zakresu projektowania i wdrażania do praktyki przedsiębiorstw systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Wieloletni pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Filia w Rzeszowie) i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Szkoły Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (wykładowca „Finanse i rachunkowość”), Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (rachunkowość), Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów „OLYMPUS” (aktualnie „Olympus” Szkoła Wyższa), Szkoły Bankowej, a także Izby Skarbowej w Tarnobrzegu (wykłady dla pracowników aparatu skarbowego z zakresu rachunkowości), Rzeszowskiej Szkoły Menedżerów, Centrum Edukacji Ekonomicznej (z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów i controllingu), Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, BMM, Agencji Kształcenia Kadr oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polsko-Amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorczości (z zakresu zarządzania finansami małych i średnich przedsiębiorstw). Doświadczenie zdobywał również jako pracownik biur rachunkowych (tworzenie systemów rachunkowości finansowej i zarządczej oraz nadzór nad tymi systemami), doradca-analityk kosztowy (doradztwo w zakresie tworzenia systemów kosztowych wspomagających zarządzanie) w organizacjach pozarządowych i firmach prywatnych. Obecnie Prezes Zarządu Centrum Edukacji i Doradztwa w Biznesie Innowator Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Autor niemal stu publikacji naukowych.