Łukasz Szydełko

Dr Łukasz Szydełko

Polski ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, absolwent renomowanych wrocławskich uczelni ekonomicznych, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, specjalista z zakresu projektowania systemów controllingowych i rachunku kosztów, dostosowywania zakładowego planu kont pod potrzeby rachunkowości zarządczej. Wieloletni wykładowca Politechniki Rzeszowskiej z zakresu rachunku kosztów i controllingu, rachunkowości zarządczej, podstaw rachunkowości, ewidencji podatkowych, rachunkowości podatkowej oraz z komputerowego wspomagania rachunkowości, prowadzi również zajęcia w języku angielskim z przedmiotów: Accounting, Financial Accounting and Controlling w ramach programu Erasmus Socrates, a także wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, gdzie prowadzi zajęcia w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, funduszy inwestycyjnych oraz obligacji. Dodatkowo wykłada w WSIZ w ramach „Podyplomowych Studiów Menedżerskich” oraz w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie przedmioty z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej (III stopień certyfikacji) oraz z bloku „Elementy wiedzy na temat organizacji i biznesu (IV stopień certyfikacji). Zdobywał doświadczenie w podkarpackich uczelniach wyższych, firmach prywatnych i organizacjach pozarządowych. Autor ponad 20 artykułów naukowych.