Marcin Marek Kostera

mgr inż. Marcin Marek Kostera

Marketing manager w Optimum Consulting Group Sp. z o.o. , prezes Spółdzielni Socjalnej Estro oraz trener i egzaminator ECDL. Ukończył podyplomowe studia z Pedagogiki w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, studia magisterskie z Informatyki na Politechnice Rzeszowskiej oraz studia licencjackie z Informatyki i Ekonometrii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Jego życie zawodowe od wielu lat związane jest z marketingiem oraz reklamą. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych firmach, będących liderami w swoich branżach, zajmując się tworzeniem kampanii reklamowych i wizerunkowych, obsługą klientów kluczowych, prowadzeniem akcji rebrandingowych. Przez wiele lat, realizował się jako trener szkoleń informatycznych ECDL współpracując z różnymi instytucjami państwowymi oraz firmami prywatnymi.
W Optimum Consulting Group, jako marketing manager, zajmuje się zarówno tworzeniem jak i nadzorowaniem polityki firmy w zakresie marketingu, koordynuje prowadzenie kampanii reklamowych i promocyjnych spółek Grupy OCG. Do jego zadań należy również organizacja eventów krajowych i międzynarodowych, monitorowanie oraz analiza danych rynkowych, aktywna współpraca z innymi osobami w obrębie firmy oraz z firmami outsourcingowymi. W jego kompetencji leży również zarządzanie kampaniami Google Adwords z uwzględnieniem grantu Google dla organizacji pozarządowych.
Reprezentuje Spółdzielnię Socjalną Estro, w której odpowiada zarówno za jej organizację jak i jej funkcjonowanie. W zakres jego kompetencji wchodzi między inymi reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz, kreowanie i rozwój marki dla partnerów oraz klientów, kontakt z partnerami i kontrahentami. Jest odpowiedzialny za opracowywanie projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji.