Katarzyna Litwin

Katarzyna Litwin

Polski prawnik, specjalista z zakresu polskiego i ukraińskiego prawa karnego, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem TP/636/07, wyspecjalizowany w tłumaczeniach prawnych i prawniczych. Od 2014 r. pełni funkcję Głównego Eksperta ds. Terminologii Prawnej w Instytucie Integracji Europejskiej, od 2015 r. – prawnik w lwowskiej kancelarii prawnej GM Lawyers Sp. z o. o. Poza doświadczeniem praktycznym w zawodach prawniczych, w chwili obecnej, jako doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, prowadzi badania komparatystyczne nad wybranymi aspektami ustawodawstwa polskiego i ukraińskiego. Autorka szeregu polskich i ukraińskich prawniczych publikacji naukowych oraz współautorka jedynej oficjalnej polskiej wersji językowej Kodeksu celnego Ukrainy, wydanej przez Instytut Integracji Europejskiej. Występowała jako prelegent na licznych prawniczych i legilingwistycznych konferencjach polskich i ukraińskich oraz jako wykładowca w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem nadzwyczajnym Naczelnej Organizacji Technicznej ze specjalnością prawo, handel zagraniczny, administracja państwowa. Od wielu lat bierze udział w procesach rejestracji polskich spółek na Ukrainie oraz ukraińskich w Polsce. Ukończyła studia prawnicze (częściowo w Krakowie oraz we Lwowie) i filologiczne.