Rada Fundacji

Bartosz Ożóg

mgr Bartosz Ożóg

Prawnik

Szymon Jakubowski

mgr Szymon Jakubowski

Dziennikarz

Zbigniew Hanas

mgr Zbigniew Hanas

Doradca jednostek samorządu terytorialnego

Skontaktuj się z nami