Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła w środę (14 marca 2018 roku) prace nad projektami dwóch nowych kodeksów pracy: indywidualnego i zbiorowego. Jednak, jak podkreśla przewodniczący komisji Marcin Zieleniecki, nie są to jeszcze projekty ustaw. Prace nad nimi trwały 18 miesięcy – przygotowane propozycje rozwiązań zostaną przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  
Najważniejsze zmiany, jakie zakłada przygotowany projekt to:
  • Zmiana zleceń w etaty – jak podkreśla prof. Monika Gładoch, wiceprzewodnicząca Komisji, umowy zlecenia, jakie znamy obecnie mają zostać w zasadzie zlikwidowane. Zamiast tego zleceniobiorcy zostaną pracownikami etatowymi. Warto jednak mieć na uwadze to, że umowy nie zmienią się automatycznie – ustalenia stosunku pracy trzeba będzie dochodzić przed sądem. Będzie to znacznie łatwiejsze niż  obecnie i to po stronie pracodawcy będzie leżała konieczność udowodnienia, że pracownik nie wykonuje pracy pod kierownictwem zleceniodawcy.
  • Nowe rodzaje umów – komisja wprowadziła do projektu  kilka nowych rodzajów umów, które do tej pory nie były stosowane w polskim prawie: umowy o pracę sezonową, dorywczą i tzw. nieetatową.
  • Zatrudnienie niepracownicze – to rozwiązanie zaproponowane przez komisję ma być odpowiednikiem dzisiejszych zleceń. Dostępne będzie  jedynie dla dwóch grup pracowników:  osób dorabiających do 32 godzin w miesiącu (np. nauczycieli, którzy udzielają korepetycji) oraz dobrze zarabiających specjalistów, ale wyłącznie tych, którzy zarabiają co najmniej pięciokrotność stawki godzinowej (czyli obecnie 68,50 zł brutto na godzinę).
  • Praca nieetatowa – to projekt stworzony z myślą o studentach do 26. roku życia oraz emerytach. W tym przypadku nowe rozwiązanie różni się od dotychczasowych umów, tzw. śmieciówek, kilkoma dniami urlopu i świadectwem pracy. Taki pracownik również będzie mógł zostać zwolniony w każdej chwili. Nie będzie także żadnych okresów ochronnych, np. dla ciężarnych kobiet.
  • Praca sezonowa i dorywcza – umowa o pracę sezonową będzie mogła zostać zawarta na maksymalnie 150 dni w roku, natomiast o pracę dorywczą do 30 dni. Dotyczy to umów zawieranych z jednym pracodawcą.
  • Zmiany w urlopach – kolejna zmiana zakłada, że długość urlopu wypoczynkowego nie będzie zależała od stażu pracy – każdy pracownik będzie miał prawo do 26 dni odpoczynku rocznie. Nie będzie można natomiast kumulować urlopu z kilku lat.
Na bieżąco będziemy śledzić sprawy związane z przygotowywanymi projektami dotyczącymi prawa pracy. Zachęcamy do regularnego obserwowania naszego bloga – będziemy informować o najważniejszych zmianach dotyczących tego tematu.