Spotkanie Przedstawicieli PUIG (08.02.2018r.)

8 lutego br. o godz. 15.00, w Siedzibie Fundacji „Amicus Europae”, przy Al. Przyjaciół 8/5 w Warszawie odbyło się Spotkanie Przedstawicieli PUIG. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników przez Prezesów Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej – Jacka Piechotę i Oleksandra Shlapaka.

W czasie spotkania przedstawiono nominację pani Elżbiety Boido na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz pana Sławomira Szymusiaka na stanowisko Dyrektora Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Omówiono także aktualną pracę Izby oraz zaprezentowano następujące inicjatywy PUIG: Centrum Analiz Rynkowych, Polsko-Ukraińską Akademię Miast i Polsko-Ukraińskie Centrum Innowacji.

Przedstawiciele i współpracownicy Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej mieli również okazję wysłuchać prezentacji projektów dotyczących: Baltic Bussines Forum oraz Lub-Invest, a także prezentacji Przedstawicielstw Izby w Łucku oraz w Sumach.

Pierwsza część spotkania zakończyła się wolnymi wnioskami zebranych uczestników.

Następnie, o godz. 18.00 w Sali Olimp w Hotelu Mercure Warszawa Grand, odbyło się Spotkanie Noworoczne Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Uczestniczyli w nim Przyjaciele i firmy członkowskie PIUG, a także parlamentarzyści i przedstawiciele różnych Ministerstw.