Legalna migracja - szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

Rejestracja - Sympozjum Radomsko 2016

Zapraszamy do rejestracji w Sympozjum pt. „Legalna migracja-szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.” – Radomsko 24.11.2016 r.

Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do dnia 17 listopada 2016 r. do godziny 12:00, uiszczenie stosownej opłaty najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 roku oraz uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa od organizatora Fundacji Polskie Centrum Prawa IUSTUS, który odpowiada za rejestrację i pobieranie opłat od uczestników.

Zarejestrowanie uczestnictwa w Sympozjum jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Sympozjum odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu PORTO*** w Radomsku.
Adres: ul.Portowa 14/20, 97-500 Radomsko

 

Opłata za udział w Sympozjum jednej osoby wynosi:

150 złotych dla uczestnika będącego aktywnym członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej lub aktywnym członkiem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku,
200 złotych dla pozostałych uczestników.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Odział w Rzeszowie
Nr konta: 28 8642 1126 2012 1144 6646 0001
Fundacja Polskie Centrum Prawa IUSTUS
ul. Stanisława Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów
W tytule przelewu proszę podać: Sympozjum Radomsko – uczestnik: imię nazwisko

Opłata za udział w Sympozjum obejmuje:

  1. Udział uczestnika w Sympozjum
  2. Materiały informacyjne
  3. Przerwy kawowe i lunch

UWAGA: Uczestnicy Sympozjum we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Sympozjum oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.