Konsekwencje ruchu bezwizowego dla polskiej gospodarki, rynku pracy i turystyki.

Sympozjum Rzeszów 2017

ZMIANA TERMINU SYMPOZJUM !

W odniesieniu do prośby jaka wpłynęła do naszej Fundacji w imieniu Pani Magdaleny Sweklej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zmianę terminu organizacji Sympozjum, informujemy, że data organizacji Sympozjum została na nowo ustalona na

27 listopada 2017r.

Zmiana ta jest podyktowana pracami Departamentu Rynku Pracy, których realizacja nie pozwala na uczestnictwo Pani Dyrektor w roli prelegenta w ustalonym wcześniej terminie.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu środowiska polskich pracodawców i biznesu problematyką ruchu bezwizowego oraz zatrudnienia cudzoziemców w polskich firmach, Fundacja Polskie Centrum Prawa IUSTUS z siedzibą w Rzeszowie oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie w partnerstwie Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie mają zaszczyt zaprosić Państwa na Sympozjum pod nazwą „Konsekwencje ruchu bezwizowego dla polskiej gospodarki, rynku pracy i turystyki.”.
Partnerem merytorycznym Sympozjum jest Kancelaria Prawna Tywoniuk & Partners.

Sympozjum odbędzie się w dniu 27.11.2017r. w sali konferencyjnej Inkubatora Technologicznego AEROPOLIS Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce k/Rzeszowa.
Adres: Jasionka 954A, 36-002 Jasionka – Sprawdź na mapie

Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą do dnia 22 listopada 2017 r. do godziny 12:00.

Dojazd miejskimi środkami transportu z ul. Bardowskiego na lotnisko w Jasionce – linie autobusowe nr 51, 52 i 53. Aktualny rozkład jazdy oraz cennik na stronie www.mpk.rzeszow.pl

Celem Sympozjum jest zapoznanie przedstawicieli instytucji i biznesu z szerokim wachlarzem problematyki ruchu bezwizowego z Ukrainy oraz jego konsekwencji dla rynku pracy w świetle zmian i nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach prelekcji urzędników państwowych przedstawione zostaną obowiązujące ich procedury postępowań oraz perspektywy zmian, mających na celu przyspieszenie i optymalizacje podejmowanych w tym zakresie działań.
Organizatorzy rozdystrybuują materiały informacyjne w formie kompendium, które zawierać będzie również proces legalnego przyjęcia do pracy obywatela Ukrainy.

Istotne obszary jakie zostaną poddane analizie:

  • problematyka ruchu bezwizowego oraz jego konsekwencji dla rynku pracy w świetle zmian i nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • rosnące zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy,
  • procedury związane z dostępem do rynku pracy i legalizacją pobytu cudzoziemców, pośrednictwo pracy,
  • najczęściej spotykane problemy w relacjach pracodawca-pracownik z Ukrainy i konieczność zapobiegania występującej patologii.

W dniu 27 lipca br. w gmachu budynku Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza zorganizowała Sympozjum  pt. „Konsekwencje ruchu bezwizowego dla polskiej gospodarki, rynku pracy i turystyki”, które było kontynuacją serii wydarzeń tematycznych zainicjowanych i zrealizowanych przez Izbę w zakresie najbardziej aktualnych zagadnień polsko-ukraińskich relacji gospodarczych, wywołujących niezmiennie zainteresowanie wśród członków Izby oraz firm i instytucji współpracujących. (więcej informacji o pierwszym sympozjum na stronie PUIG: https://goo.gl/KNhZHf).

Problematyka Sympozjum zaprezentowana była przez przedstawicieli Ministerstw i Służb mundurowych oraz wysokiej klasy ekspertów m.in. Magdalena Sweklej – Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Robert Lisicki – Dyrektor Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych, Konfederacja Lewiatan, Małgorzata Łopion – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Lech Antkowiak – Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy, ppłk SG Dariusz Górecki – Komenda Główna Straży Granicznej RP, Marzanna Gruszczyk-Bajor – Służba Celna RP, Jarosław Cichoń – Departament Legalności Zatrudnienia, Główny Inspektorat Pracy.

Bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców podnoszoną problematyką oraz widoczne na sympozjum braki w wiedzy pokazują konieczność bliższego zapoznania przedsiębiorców z tą problematyką. Dlatego Fundacja Polskie Centrum Prawa IUSTUS z siedzibą w Rzeszowie jako przedstawiciel i w Partnerstwie z Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą z siedzibą w Warszawie zdecydowały o organizacji kolejnego Sympozjum  pt. „Konsekwencje ruchu bezwizowego dla polskiej gospodarki, rynku pracy i turystyki”, którego miejscem będzie Rzeszów. Przesłano już zaproszenia do gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w realizowanych przez nas w ubiegłym roku wydarzeniach, a dodatkowo liczymy również na obecność przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych.

Agenda Sympozjum

9:30-10:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

10:00-10:15

Przywitanie uczestników

Mariusz Tywoniuk – Prezes Zarządu, Fundacja Polskie Centrum Prawa IUSTUS
Jacek Piechota – Prezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
Mariusz Bednarz – Prezes Zarządu, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

10:15-10:35

Pracownicy z Ukrainy – szansą czy zagrożeniem dla polskiego rynku pracy? Tendencje i prognozy.

Witold Orłowski, Prezes Zarządu – Personalis Sp. z o.o.

10:35-10:45

Pytania do panelu

10:45-11:05

Procedury dostępu do rynku pracy i związane z nimi legalizacje pobytu.

Nina Skórska-Książek, Adwokat – Kancelaria Prawna Tywoniuk & Partners

11:05-11:15

Pytania do panelu

11:15-11:35

Zmiany i nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wystąpienie prelegenta – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP

11:35-11:45

Pytania do panelu

11:45-12:00

Przerwa kawowa

12:00-12:15

Powody najczęściej podejmowanych przez PIP interwencji dotyczących zatrudniania przez polskich pracodawców obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy.

Wystąpienie prelegenta – PIP Rzeszów

12:15-12:25

Pytania do panelu

12:25-12:40

Konsekwencje ruchu bezwizowego pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską w praktyce Straży Granicznej. Zasady przekraczania granicy i ruchu bezwizowego.

Wystąpienie prelegenta – Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

12:40-12:50

Pytania do panelu

12:50-13:05

Zawieranie umów z cudzoziemcami w ramach pracowniczych oraz poza pracowniczych form zatrudnienia.

Agnieszka Tywoniuk, Prezes Zarządu – Optimum Consulting Group Sp. z o.o.

13:05-13:15

Pytania do panelu

13:15-13:45

Przerwa kawowa. Lunch.

13:45-14:00

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców z Ukrainy na przykładzie prowadzonych postępowań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW w Rzeszowie.

Wystąpienie prelegenta – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

14:00-14:10

Pytania do panelu

14:10-14:25

Procedury związane z uzyskaniem oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy oraz perspektywa zmian w obliczu narastającego zainteresowania polskich pracodawców zatrudnieniem pracowników z Ukrainy.

Wystąpienie prelegenta – Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

14:25-14:35

Pytania do panelu

14:35-15:30

Podsumowanie spotkania, dyskusja i wnioski.

Patronat Honorowy nad Sympozjum objęli

Patronat

Partnerzy Sympozjum

Patronat Medialny