Chciałbym odpowiedzieć na coraz częściej zadawane pytanie.

Co dzieje się ze spółdzielnią, w której liczba członków spada poniżej minimalnej?

Niestety w tym miejscu trochę prawa zgodnie z art. 18 Ustawy o spółdzielniach socjalnych, spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji w przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i dwóch w przypadku osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe wielu członków spółdzielni socjalnych zadaje sobie pytanie, kiedy następuje obowiązek przejścia w stan likwidacji? Najczęściej padają dwa terminy. Z dniem w którym zmniejsza się liczba członków lub w ciągu sześciu miesięcy od dnia zmniejszenia ilości członków poniżej zapisanego w ustawie minimum. Otóż nic bardziej mylnego. Okres sześciu miesięcy wynika z art. 5, ust.6. Ustawy o spółdzielniach socjalnych i dotyczy zachwiania proporcji dotyczącej osób nie przynależących do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (tzw. specjalistów), których ilość nie może być większa niż 50 % ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej.

Aby udzielić odpowiedzi na pytanie zasadnicze należy sięgnąć do art. 113. § 1, ust 2 Ustawy Prawo spółdzielcze, który stanowi, iż spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej wskazanej w statucie lub w ustawie, jeżeli spółdzielnia w terminie jednego roku nie zwiększy liczby członków do wymaganej wielkości.

Tak więc:

  1. Jeżeli w spółdzielni socjalnej liczba członków spadnie poniżej pięciu, mamy rok na uzupełnienie członków do minimum.
  2. Jeżeli liczba osób z grupy wykluczenia społecznego spadnie poniżej 50% mamy sześć miesięcy na uzupełnienie by wyrównać te proporcje.

Jeżeli pojawią się pytanie chętnie odpowiem na nie w indywidualnej korespondencji. Jeżeli zostaną przesłane na adres Kancelarii kontakt@tywoniuk.com.pl z informacją iż pytanie jest zadane w związku z publikacją na stronie Fundacji IUSTUS.

Na blogu znajdują się również inne artykuły związane z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnej: Uzupełnienie członków spółdzielni socjalnej do wymaganego minimum,

Uzupełnienie członków spółdzielni socjalnej do wymaganego minimum. Pomoc prawna Kancelaria Tywoniuk&Partners

Mariusz Tywoniuk

Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu

Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu Fundacji IUSTUS, Partner zarządzający / Prezes zarządu Kancelarii Prawnej TYWONIUK & PARTNERS – prawnik, specjalista z zakresu prawa obrotu gospodarczego, w szczególności przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych oraz windykacji należności. W 2015 roku wyróżniony przez Bank Światowy dyplomem uznania od za wkład w rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Jako doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami prawa obrotu gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie gdzie ukończył studia jednolite, kierunek – Prawo. Ukończył studia podyplomowe – Prawo gospodarcze na Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra zarządzania realizując specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, oraz tytuł licencjata Europeistyki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia pierwszego stopnia Współczesne Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Od 1998 roku zajmuje się doradztwem w obszarze prawa obrotu gospodarczego, realizując przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych. Wykładowca przedmiotów z zakresu prawa gospodarczego. Prokurent grupy kapitałowej Optimum Consulting Group Sp. z o.o. Dodatkowo od 2012 zajmuje się problematyką prawną szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Pełni funkcje doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej jest doradcą OWES i Lustratorem spółdzielni. Od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie. Autor szeregu prawniczych publikacji w obszarze prawa obrotu gospodarczego, spółek kapitałowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.