XII Forum Europa Ukraina już wkrótce!

Już za niecałe dwa miesiące odbędzie kolejna edycja Forum Europa-Ukraina oraz towarzyszące jej Targi Wschodnie. Wydarzenie to organizowane jest w dniach 24-25 stycznia 2019 roku  przez Instytut Studiów Wschodnich.  Głównym tematem nadchodzącego dwunastego Forum będzie przede wszystkim kwestia kontynuacji procesu reform i modernizacji Ukrainy w sytuacji możliwych zmian na szczycie władzy w Kijowie w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych zaplanowanych w roku 2019. Podczas Forum odbędzie się:
  • 2 dni debat oraz spotkań,
  • Prezentacja Raportu Głównego,
  • 10 prezentacji ukraińskich regionów, wybranych sektorów gospodarki etc.
  • Ponad 30 paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym,
  • Sesje plenarne podczas których kluczowi decydenci będą rozmawiać o współpracy gospodarczej i politycznej Ukrainy i krajów europejskich,
  • dwa bankiety zapewniające możliwość bezpośredniego kontaktu z gośćmi,
  • III Targi Wschodnie – możliwość prezentacji firm i nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych.
  Szczegółowe informacje dotyczące Forum oraz III Targów Wschodnich przedstawimy już wkrótce. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga.