Nowy rok kalendarzowy to także nowe przepisy dla  firm i przedsiębiorców. W tym roku czeka nas kilka istotnych zmian prawnych, a firmy które nie dostosują się do nowych przepisów, będą musiały liczyć się z ryzykiem poniesienia wysokich kar finansowych. W naszym najnowszym artykule postanowiliśmy zebrać najważniejsze nowelizacje ustaw i przepisów, które wchodzą w życie w bieżącym roku i mają największe znaczenie dla przedsiębiorców.

Skontaktuj się z prawnikami Kancelarii Prawnej Tywoniuk&Partners

Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 roku

Już  1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców pochodzących z państw spoza UE i EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

O nowe zezwolenie na pracę sezonową muszą ubiegać się obywatele wszystkich państw trzecich. Jest ono wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Dyrektywa bezpośrednio wskazuje również trzy sektory, w których praca ma charakter sezonowy. Są to: rolnictwo, ogrodnictwo oraz turystyka.

Dodatkowo przedsiębiorca składając stosowny wniosek musi uiścić opłatę w wysokości 30 złotych. Nowe przepisy zobowiązują go również do wykazania, że obcokrajowiec faktycznie został przez niego zatrudniony.

Szczegółowa analiza nowych przepisów znajduje się w naszym artykule: Nowy typ zezwoleń na pobyt czasowy z uwagi na pracę sezonową.

 

Dziedziczenie działalności gospodarczej po zmarłym

We wtorek (6 lutego br.) rząd przyjął projekt ustawy zakładający możliwość kontynuowania  działalności gospodarczej po śmierci właściciela. Według nowego prawa przedsiębiorca będzie mógł powołać zarządcę sukcesyjnego, który po jego śmierci będzie odpowiedzialny za zarząd częścią majątku zmarłej osoby stanowiącej przedsiębiorstwo, a także byłby upoważniony do dokonywania za niego czynności sądowych i pozasądowych. Pozwoli to na kontynuowanie prowadzenia firmy po śmierci właściciela –zarządca zajmie się prowadzeniem bieżących spraw firmy, aż do zakończenia ostatecznych spraw spadkowych.

 

Uproszczenia dla spółek z o.o.

W Polsce zarejestrowanych jest około 500 tysięcy spółek handlowych. Aż 420 tysięcy z nich to spółki z o.o. Niestety wiele przepisów dotyczących właśnie tej formy działalności jest zbyt restrykcyjnych lub nieprecyzyjnych. Dlatego też projekt ustawy wprowadza korzystne zmiany dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obejmują one – między innymi precyzyjne przesądzenie komu członkowie zarządu i rad nadzorczych spółek mają składać oświadczenia o rezygnacji. Nowa ustawa przewiduje również możliwość  pisemnego podejmowania uchwał przez udziałowców  bez odbycia formalnego zgromadzenia wspólników.

 

Konstytucja Biznesu

Duże zmiany w prawie dla przedsiębiorców przyniesie również Konstytucja Biznesu. To pakiet 5 ustaw, które według założenia mają odmienić rzeczywistość gospodarczą.

W jednym z naszych poprzednich artykułów znajduje się analiza zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy – jednego z założeń Konstytucji Biznesu.

 

Jednolity Plik Kontrolny

Już 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie ustawa związana z wprowadzeniem JPK dla wszystkich przedsiębiorców. Do tej pory miesięczne rozliczenia musiały przygotowywać tylko duże, średnie i małe firmy, natomiast od bieżącego roku Jednolity Plik Kontrolny będą musiały przygotowywać także mikroprzedsiębiorstwa.

Jednolity Plik Kontrolny jest w pewnym sensie deklaracją VAT przygotowaną w formie cyfrowej. Bardzo ważną dla przedsiębiorców informacją jest to, że musi on zostać przygotowany bezbłędnie. W przypadku, gdy zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości, na firmę może zostać nałożona kara finansowa zgodna z podejrzeniem o oszustwo finansowe.

 

Split Payment

Od lipca 2018 roku w polskim prawie zacznie obowiązywać również zasada podzielonej płatności. Będzie ona polegała na tym, że kupujący sam zdecyduje czy podczas zapłaty skorzysta z tego systemu, czyli  kwotę netto przeleje na zwykły rachunek sprzedawcy, a równowartość podatku od towarów i usług na rachunek VAT.

To jedne z najważniejszych zmian, jakie dotyczyć będą przedsiębiorców już od 2018 roku. Zachęcamy Państwa do regularnego śledzenia naszego bloga – będziemy na bieżąco informować i omawiać wszelkie nowelizacje przepisów.

Zmiany w prawie dla przedsiębiorcy w 2018 roku. Kancelaria Prawna Tywoniuk&Partners

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami zamieszczonymi na stronie Fundacji Iustus.