Już w sobotę, od 12 sierpnia 2017r. wejdzie w życie nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT. Dzięki postępującej globalizacji coraz bardziej popularne stają się loty w dalekie podróże służbowe. Firmy i organizacje, delegując pracowników, często kupują bilety lotnicze u zagranicznych przewoźników. Ułatwieniem dla przedsiębiorców, jakie wprowadziła nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, jest brak podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych.

Stan prawny do 11.08.2017 r.

Do tej pory przepisy wymagały od polskich firm potrącenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego 10%. podatku u źródła od zakupu każdego biletu zagranicznej linii (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT). Płatnikiem tego podatku są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, dokonujące wypłat należności z tytułu przychodów uzyskiwanych przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. Przedsiębiorca mógł uzyskać zwolnienie z tego podatku, jeżeli dysponował certyfikatem rezydencji zagranicznej linii lotniczej. Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu zamieszkania/siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika, czyli państwa jego rezydencji podatkowej. Na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli cały dochód przewoźnika jest opodatkowany tylko w kraju jego siedziby, wtedy nie ma mowy o płaceniu podatku w Polsce. Zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zawierają szczególnych regulacji dotyczących opodatkowania przychodów przedsiębiorstw żeglugi powietrznej. Dlatego też tego rodzaju przychody zalicza się do zysków przedsiębiorstwa. Otrzymanie certyfikatu rezydencji od przewoźnika nie zawsze było proste, a w przypadku lotów rozkładowych wręcz niemożliwe.

Bilety lotnicze bez podatku u źródła

Stan prawny po 11.08.2017r.

Po wejściu w życie ustawy z 7.07.2017 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązek poboru podatku u źródła nie wystąpi. Nie będzie też konieczne uzyskiwanie certyfikatu rezydencji. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych i art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera. Tym samym obowiązek poboru podatku dotyczyć będzie tylko lotów czarterowych, czyli takich sytuacji, gdy płatność realizowana jest za przewozy nierozkładowe. Wtedy dochodzi do bezpośredniej interakcji pomiędzy zagranicznym przewoźnikiem lotniczym a polskim podmiotem nabywającym usługę. Klient ma wówczas możliwość wyegzekwowania od przewoźnika certyfikatu rezydencji, co w przypadku masowych lotów rozkładowych jest bardzo utrudnione. Interesuje Cię temat jakim są  bilety lotnicze bez podatku u źródła? W zakresie rozliczania podatków wszelkich informacji udzielą nasi eksperci z Biura Rachunkowego Optimum Tax Experts w Rzeszowie.