Czym jest rozwój zawodowy?

Czym jest rozwój zawodowy?

Poprzez rozwój zawodowy rozumiemy poszerzanie przez pracowników wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na aktualnym stanowisku, oraz rozwijanie dodatkowych kompetencji pod kątem awansu, przesunięcia na inne stanowisko lub zmiany...