Zmiana statutu spółdzielni socjalnej

Zmiana statutu spółdzielni socjalnej

Kwestia prosta jednak pojawia się na tym polu wiele pytań. Zatem postaram się tą kwestię odrobinę przybliżyć. Zmiana statutu należy do kompetencji walnego zgromadzenia i wymaga uchwały tegoż zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. W związku z powyższym następuje...
Łączenie spółdzielni socjalnych

Łączenie spółdzielni socjalnych

Aby realizować nawet te najszczytniejsze cele spółdzielcze, spółdzielnia socjalna musi zarabiać na utrzymanie siebie i swoich członków. Tym samym każda ze spółdzielni, jak każde przedsięwzięcie biznesowe, poddawana jest naturalnej weryfikacji przez rynek, a tym samym...