Zatrudnienie odpowiednich pracowników, którzy do firmy wniosą wiedzę, doświadczenie, pasję i zaangażowanie jest kluczowym czynnikiem, mającym znaczny wpływ na rozwój firmy. Proces zatrudnia pracowników bywa skomplikowany i nastręcza przedsiębiorcom wiele trudności. Dlatego tak ważne jest przekazanie czynności związanych z procesem rekrutacyjnym specjalistom, którzy mają duże doświadczenie i wyspecjalizowali się zarówno w pozyskiwaniu specjalistów, jak i pracowników niższego szczebla z kraju i zagranicy.

Zatrudnianie pracowników z Polski i zagranicy

Agencja Doradztwa Personalnego Personalis zajmuje się wyszukiwaniem pracowników w Polsce, a dzięki specjalistom ds. rekrutacji, którzy biegle władają językiem rosyjskim i ukraińskim, także w takich krajach jak: Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Armenia, Gruzja czy Mołdawia. Dzięki współpracy z Kancelarią Prawną Tywoniuk&Partners zapewnia wsparcie w przeprowadzeniu legalizacji pracy i pobytu cudzoziemca.

Jak skutecznie rekrutować pracowników?

W oparciu o przyjętą filozofię firmy w czasie każdej rekrutacji, proces zatrudniania nowych osób składa się z dwóch elementów. Pierwszy to wymogi dotyczące  doświadczenia zawodowego jakie winien spełniać kandydat.  Drugi element to tzw. kompetencje miękkie takie jak: inicjatywa, zaangażowanie, samorozwój, wpływ na innych, praca zespołowa  i analityczne myślenie, które są najbardziej pożądane i przyczyniają się do rozwoju firmy. Na podstawie tego, można stworzyć profil idealnego kandydata. Nasze doświadczenie dowiodło, że kompetencje twarde da się uzupełnić. Natomiast kiedy brakuje kompetencji miękkich to i doświadczenie zawodowe nie przyda się w dalszej pracy zawodowej.  Np. aby pracownik był efektywny przede wszystkim musi chcieć, a to jest kompetencja zaangażowania. Jeżeli w pracy koniecznym jest samokształcenie stawiamy na samorozwój, a szukając lidera trzeba stawiać również wpływ na innych i inicjatywę. Generalnie dla każdego stanowiska określamy trzy wiodące kompetencje miękkie. Kolejnym krokiem w procesie zatrudniania pracowników jest przygotowanie narzędzi rekrutacyjnych. Agencja Pracy Doradztwa Personalnego Personalis rekrutuje pracowników w oparciu o metodę behawioralną oraz model STAR. Dzięki temu sprawdzane są zarówno kompetencje miękkie, jak i wiedza oraz doświadczenie potencjalnego pracownika, a także umiejętność radzenia sobie w określonych sytuacjach. Każdy może zadeklarować że kierował statkiem kosmicznym. Jednak jeżeli zadamy szereg dobranych indywidualnie pytań jak np. o czynności jakie były wykonywane w procesie lądowania, trudno jest kandydatowi rozwijać wizje nie mające porycia w faktach. Dlatego pytania nawiązują do konkretnych zdarzeń w życiu zawodowym lub prywatnym. Obecnie coraz więcej pracodawców zwraca uwagę również na wartości jakie reprezentują i jakimi kierują się osoby ubiegające się o pracę. Jest to niezwykle istotne, ponieważ jak zauważa Mariusz Tywoniuk, Partner Zarządzający Kancelarii Prawnej Tywoniuk&Partners. Prokurent Grupy OCG, wartości zawodowe mają olbrzymie znaczenie zarówno przy wyborze pracownika, jak i przy wyborze pracodawcy. Jeżeli kandydat podziela wartości , jakie reprezentuje firma i pracodawca, będzie pracownikiem, który wiele wniesie w rozwój firmy. W przeciwnym wypadku musimy się liczyć z tym, że pracownik może szybko porzucić pracę na rzecz innej. Kierowanie się podobnymi wartościami łączy oraz pozwala wypracować i jasno określić cel, który będzie korzystny zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Dlatego też Optimum Consulting Group już od kilku lat zatrudnia pracowników nie tylko w oparciu o wiedzę i doświadczenie, ale przede wszystkim kompetencje miękkie i wyznawane wartości. Dzięki temu udało nam się stworzyć zespół zbudowany z ludzi, którzy nie tylko realizują powierzone im zadania, ale również poszerzają swoje kompetencje, doskonale współpracują w grupie oraz z powodzeniem stawiają czoła nowym wyzwaniom.

Rekrutacje specjalistów i pracowników niższego szczebla

Agencja pracy doradztwa Personalnego Personalis rekrutuje pracowników na stanowiska:  menadżerskie, specjalistyczne,  niższego szczebla.  Wyszukuje najbardziej utalentowanych i pożądanych przez przedsiębiorców pracowników. W ramach tych usług zapewnia: przeprowadzenie pełnego procesu rekrutacji zgodnie z potrzebami strategicznymi  klienta, tworzenie i podpisywanie umów z pracownikami, organizację zastępstw, wysyłanie pracowników na badania okresowe, wdrażanie systemów motywacyjnych, przeprowadzanie szkoleń.