Co to jest „kod 95”?

Kod 95 jest obowiązującym w świetle przepisów wpisem do prawa jazdy potwierdzającym posiadane kwalifikacje kierowcy zawodowego, niezbędne do wykonywania przewozów drogowych. Wpis taki potwierdza spełnienie wszystkich wymagań, które ma spełniać kierowca pracujący w transporcie drogowym. Wpis ma postać: „95.DD.MM.RRRR” – za liczbą 95 znajduje się data ważności uprawnień.

Szczegółowych informacji dotyczących kodu 95 i zatrudnienia kierowców z Ukrainy udzieli Państwu:
Oleksandr Bondarenko
Koordynator procesów rekrutacji
T: +48 17 283 82 30
W: www.personalis.com.pl 
M: kontakt@personalis.com.pl

Jak uzyskać kod 95? – Wymagane dokumenty

Żeby uzyskać kod 95, należy złożyć w wydziale komunikacji kopie następujących dokumentów:

 • prawo jazdy danej kategorii C, CE, D, DE,
 • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej,
 • orzeczenie psychologiczne (wydane na podst. art. 39k ustawy o transporcie drogowym),
 • orzeczenie lekarskie (na podst. art. 39j ustawy o transporcie drogowym).

Oryginały dokumentów należy przynieść do wglądu.

Należy dołączyć wypełniony odpowiedni wniosek oraz jedno zdjęcie 3,5x4,5 cm.

Jak uzyskać Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej?

Sposób uzyskania w Polsce Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej kierowcy zależy od okresu posiadania prawa jazdy.

Wg tej kategorii, kierowców można podzielić na trzy grupy:

 • a) kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E przed 10 września 2008, oraz kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E przed 10 września 2009
 • b) kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E przed 10 września 2008, oraz prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009,
 • c) grupa kierowców którzy dopiero chcą uzyskać zawodowe prawo jazdy w w/w kategoriach.

Grupa a) w celu wydania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej  potrzebuje (oprócz stosownych badań lekarskich) ukończyć tylko szkolenie okresowe. Szkolenie takie trwa 35 godzin i nie kończy się egzaminem państwowym.

Grupa b) musi spełnić nieco wyższe wymagania: kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną. Kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną trwa 35 godzin zajęć, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Cena jego w zależności od ośrodka szkolenia może wynosić około 1000-1500 zł. Kurs na kwalifikację wstępną (nie przyspieszoną) dotyczy osób młodych (poniżej 23 r.ż.). Czas jego trwania obejmuje 70 godzin, a cena jest dwukrotnie wyższa.

Kierowcy z grupy c), którzy chcą uzyskać prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E, muszą ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godzin, ok 3 tys. zł), lub – w przypadku młodych kierowców – kurs kwalifikacji wstępnej (280 godzin). Ukończenie takiego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego.

 

Zapraszamy do kontaktu z Agencją Doradztwa Personalnego Personalis

 

Z jakimi kosztami należy się liczyć?

Różne rodzaje szkoleń różnią się wymaganą ilością godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, dlatego też będą mieć różne ceny. Poza tym ceny mogą się różnić w zależności od ośrodka szkolenia i jego szczegółowej oferty, od tego, czy cena egzaminu zawarta jest w cenie szkolenia, oraz może także zależeć od regionu kraju.

W przybliżeniu można się spodziewać cen:

 • szkolenie okresowe – ok 350-600 zł
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona – ok. 750-1500 zł
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca– ok 2-3 tys. zł
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona ok. 2-5 tys. zł
 • kwalifikacja wstępna – ok 3-7 tys. zł.

Czy kierowca z ukraińskim kodem 95 może pracować w transporcie drogowym w Polsce?

Kierowcy spoza UE – np. z Ukrainy, Białorusi, posiadający obowiązujący w ich krajach kod 95, muszą przed rozpoczęciem pracy w Polsce jako kierowca zawodowy, spełnić warunki polskich przepisów. Praktycznie oznacza to ukończenie odpowiedniego kursu i wymianę prawa jazdy na polskie, ze stosownym wpisem.

Czy kierowca z Ukrainy może wyjeżdżać na trasy po Europie?

Kierowca, który w Polsce uzyskał kod 95, może jeździć po terenie całej Unii Europejskiej.

Przepisy nie przewidują możliwości honorowania uprawnień kierowcy zawodowego z kodem 95 wystawionych poza UE. Kierowca zatem musi ukończyć odpowiedni (w zależności od daty uzyskania prawa jazdy) kurs na świadectwo kwalifikacji zawodowej, wykonać badania, złożyć dokumenty i wniosek ze zdjęciem o wymianę na polskie prawo jazdy, celem wpisania kodu 95.

Zobacz też wpis: „Jak legalnie zatrudnić kierowcę z Ukrainy”

podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami Dz.U. z 2011r.  Nr.30, poz.151 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. 2014 poz. 970)

Pełna obsługa firm zatrudniających kierowców z Ukrainy

Dzięki współpracy Agencji Doradztwa Personalnego Personalis i Kancelarii Prawnej Tywoniuk&Lewandowski zatrudnienie pracowników z Ukrainy jest bardzo łatwe. Po stronie Agencji i Kancelarii leży przygotowanie wszystkich dokumentów potrzebnych dokumentów związanych z zatrudnieniem każdego pracownika, nie tylko obcokrajowca. Dzięki temu każdy pracodawca ma zapewnioną profesjonalną obsługę z zakresu  rekrutacji pracowników.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami dotyczącymi rekrutacji kierowców ze Wschodu czy legalnego zatrudnienia pracowników z Ukrainy.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami z firmy Personalis.  Udzielą oni informacji, pomogą firmom znaleźć odpowiednich pracowników oraz – mając kontakt z polskimi pracodawcami – pomogą znaleźć kierowcom pracę.