Na wstępie chcę nadmienić, że procedura związana z zatrudnieniem pracowników z poza Unii Europejskiej została opisana w artykule pt.: Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy, zaś ten artykuł stanowi uzupełnienie o szczególne wymogi jakimi zostało objęte zatrudnienie kierowców samochodów ciężarowych pow. 3,5t DMC. Tu obowiązuje dodatkowa procedura tzn. zanim rozpoczną oni wykonywanie swoich obowiązków, każdy z nich – a w zasadzie pracodawca dla każdego ze swoich pracowników – winien uzyskać dodatkowo świadectwo kierowcy.Zapisz

Szczegółowych informacji dotyczących kodu 95 i zatrudnienia kierowców z Ukrainy udzieli Państwu: 
Oleksandr Bondarenko
Koordynator procesów rekrutacji
T: +48 17 283 82 30
www.personalis.com.pl 
M: kontakt@personalis.com.pl

Jak legalnie zatrudnić kierowcę z Ukrainy? Wymagane dokumenty

Co do zasady po otrzymaniu wizy uprawniającej do podjęcia pracy cudzoziemiec stawiając się do pracodawcy może podjąć pracę i wykonywać swoje obowiązki (pod warunkiem odbycia wstępnych badań i zawarcia pisemnej umowy o pracę), niestety w przypadku kierowców jest inaczej. Kierowcy – obywatele państw niebędących członkami Unii Europejskiej, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski i wykonują międzynarodowy transport drogowy rzeczy zobowiązani są do posiadania świadectwa kierowcy. Dokument ten, zgodnie z przepisami stanowi poświadczenie, iż kierowca w nim wskazany jest zatrudniony zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi oraz – w odpowiednich przypadkach – układami zbiorowymi i na warunkach zatrudnienia oraz kształcenia zawodowego kierowców mających zastosowanie w państwie członkowskim wskazanym w świadectwie, w celu wykonywania przewozów drogowych. Świadectwo kierowcy wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego na wniosek przedsiębiorcy posiadającego licencję wspólnotową.

Do uzyskania omawianego świadectwa niezbędne jest również potwierdzenie odbycia przez kierowcę odpowiedniego szkolenia (kwalifikacji wstępnych lub szkolenia okresowego, w zależności od okresu posiadania prawa jazdy), oraz orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne. Istotną kwestią jest również złożenie przez kierowcę oświadczenia o niekaralności.
Przy prawidłowym sporządzeniu dokumentacji i braku konieczności uzupełniania jej braków, procedura wydania świadectwa trwa około 14 dni roboczych. Jeżeli zależy nam na czasie warto z wnioskiem i załącznikami udać się bezpośrednio na Al. Jerozolimskie w Warszawie, wtedy weryfikacja następuje przy odbiorze dokumentów, a to z kolei – jak obserwujemy – skraca czas realizacji nawet o połowę. Po uzyskaniu świadectwa kierowcy obcokrajowiec może wykonywać swoje obowiązki. Reasumując świadectwo kierowcy wydawane jest na rzecz kierowcy i firmy, w której jest zatrudniony, co powoduje, że jeżeli kierowca zmienia pracodawcę musi wystąpić o nowe świadectwo kierowcy.

Procedura zatrudnienia kierowcy z Ukrainy jest procesem skomplikowanym i może przysporzyć przedsiębiorcom wielu trudności, ale wobec tak dużych braków kadrowych w tym zawodzie staje się koniecznością, z której korzysta coraz większe grono przewoźników. Tak więc rozważając zatrudnienie obcokrajowca warto rozważyć przekazanie tych kompetencji wyspecjalizowanemu podmiotowi przeprowadzającemu procesy rekrutacyjne, co w perspektywie przyniesie przedsiębiorcy wymierne korzyści.

Agencja Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Personalnego Personalis Sp. z o.o., zajmuje się wyszukiwaniem kierowców na Ukrainie. We współpracy z prawnikami Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners przygotują dokumenty niezbędne do zatrudnienia i wykonywania pracy kierowcy. Tak by proces zatrudnienia był sprawny i bezpieczny dla naszych klientów.

Jak legalnie zatrudnić kierowcę z Ukrainy?

Zapisz