Tworzenie spółki, a następnie jej prowadzenie przez cudzoziemca różni się w swej specyfice, od tych samych czynności dla przedsiębiorcy krajowego. Prowadząc doradztwo na rzecz obcokrajowców, którzy są uczestnikami polskiego obrotu gospodarczego należy o wiele szerzej spojrzeć na prowadzoną działalność. Należy tu zwrócić uwagę na wiele elementów, które – z racji narodowości – są nieistotne dla Polaków, a są ważne i wymagane dla obcokrajowca, tak by w późniejszym czasie cudzoziemcy prowadzący działalność mogli skutecznie uzyskać np: kartę pobytu lub nabyć nieruchomość.

Wymagana jest tutaj obszerna wiedza i szersze umiejętności po stronie eksperta, aby już w ciągu pierwszych sześciu miesięcy pomóc ukierunkować działania tak by zarząd nowej spółki otrzymał pozwolenie na wykonywanie funkcji członka zarządu, co pozwala na uzyskanie karty pobytu. W większości przypadków obcokrajowcy tworzą ponadnarodowe zespoły pracowników, a wtedy niezbędna jest wiedza z zakresu specyfiki zatrudniania cudzoziemców. Powyższe oraz wiele innych potrzebnych w procesie elementów można wymieniać długo.

Ponieważ bardzo często trafiają do nas osoby z konkretnymi problemami i pytają o polecenie solidnego i doświadczonego partnera w tym zakresie przedstawiamy działalność Optimum Consulting Group, w skład której wchodzi kilka ściśle współpracujących ze sobą firm. W tym przypadku ścisła współpraca księgowych i doradców podatkowych Optimum Tax Experts z prawnikami Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners tworzy unikalną ofertę, w której klient otrzymuje kompleksową obsługę prawno – księgową w tworzeniu firmy i później w jej funkcjonowaniu. Grupa świadczy obsługę firm, w których udziałowcami są zarówno Polacy jak i obcokrajowcy. Jakość usług oferowanych przez Grupę OCG zoastała doceniona Certyfikatem Rzetelnego Partnera w Biznesie wydanym przez Polsko–Ukraińską Izbę Gospodarczą, a partner zarządzający Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners w roku 2015 otrzymał dyplom uznania za wkład w rozwój przedsiębiorczości wydany przez Bank Światowy.

Marianna Płatek

Marianna Płatek

Prezes Zarządu

Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu Fundacji IUSTUS, Partner zarządzający / Prezes zarządu Kancelarii Prawnej TYWONIUK & PARTNERS – prawnik, specjalista z zakresu prawa obrotu gospodarczego, w szczególności przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych oraz windykacji należności. W 2015 roku wyróżniony przez Bank Światowy dyplomem uznania od za wkład w rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Jako doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami prawa obrotu gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie gdzie ukończył studia jednolite, kierunek – Prawo. Ukończył studia podyplomowe – Prawo gospodarcze na Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra zarządzania realizując specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, oraz tytuł licencjata Europeistyki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia pierwszego stopnia Współczesne Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Od 1998 roku zajmuje się doradztwem w obszarze prawa obrotu gospodarczego, realizując przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych. Wykładowca przedmiotów z zakresu prawa gospodarczego. Prokurent grupy kapitałowej Optimum Consulting Group Sp. z o.o. Dodatkowo od 2012 zajmuje się problematyką prawną szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Pełni funkcje doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej jest doradcą OWES i Lustratorem spółdzielni. Od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie. Autor szeregu prawniczych publikacji w obszarze prawa obrotu gospodarczego, spółek kapitałowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.

Prezes Zarządu Fundacji IUSTUS, Partner zarządzający / Prezes zarządu Kancelarii Prawnej TYWONIUK & PARTNERS – prawnik, specjalista z zakresu prawa obrotu gospodarczego, w szczególności przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych oraz windykacji należności. W 2015 roku wyróżniony przez Bank Światowy dyplomem uznania od za wkład w rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Jako doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami prawa obrotu gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie gdzie ukończył studia jednolite, kierunek – Prawo. Ukończył studia podyplomowe – Prawo gospodarcze na Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra zarządzania realizując specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, oraz tytuł licencjata Europeistyki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia pierwszego stopnia Współczesne Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Od 1998 roku zajmuje się doradztwem w obszarze prawa obrotu gospodarczego, realizując przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych. Wykładowca przedmiotów z zakresu prawa gospodarczego. Prokurent grupy kapitałowej Optimum Consulting Group Sp. z o.o. Dodatkowo od 2012 zajmuje się problematyką prawną szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Pełni funkcje doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej jest doradcą OWES i Lustratorem spółdzielni. Od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie. Autor szeregu prawniczych publikacji w obszarze prawa obrotu gospodarczego, spółek kapitałowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.