Grupa wyspecjalizowanych, połączonych jednakże niezależnych spółek czyli OCG złożone z doskonale wyspecjalizowanej kadry profesjonalistów doradzających inwestorom, przedsiębiorcom zarówno rodzimym, krajowym poszukującym dobrego miejsca na lokalizację swojego biznesu na rynkach światowych czy napływającym z zagranicy inwestorom, eksporterom którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z prowadzeniem biznesu na rynku polskim a także podmiotom istniejącym już na rynku które potrzebują wsparcia w procesach restrukturyzacji, przekształceń czy w procesach takich jak sukcesja przedsiębiorstwa. Fachowe wsparcie jakie pozwala uzyskać synergia kilku połączonych podmiotów pozwala na optymalizacje usług i skupienie ich w jednym miejscu co dla wielu przedsiębiorców zwłaszcza w początkowym etapie prowadzenia działalności jest elementem kluczowym. Wieloletnie doświadczenie podczas którego przeprowadzonych zostało wiele niezwykle trudnych i czasochłonnych procesów pokazało jak ważne w tego rodzaju działalności jest poszukiwanie drogi która pozwoli przyspieszyć działania nie namnażając wysokich kosztów dla klientów. Doskonałym odzwierciedleniem idei dbałości o jak najwyższą i najlepszą jakość usług świadczonych dla klientów jest kilkaset spółek w bieżącej obsłudze prawnej, księgowej, kadrowej wspieranej przez usługi podmiotów przynależnych, współpracujących ze sobą. Grupa OCG nie zamierzając spoczywać na lurach postanowiła wyjść na przeciw potrzebom przedsiębiorców, instytucji ale również osób prywatnych i jako kolejną niezależną strukturę powołała Regionalny Instytut Mediacji (RIM prowadzony przez Fundację IUSTUS). Podążając za oczekiwaniami środowiska ale także mocno uwidaczniającym się trendem promowanym na całym świecie gdzie formuła mediacji i mediatorów jest bardzo rozpowszechniona jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów zarówno tych pomiędzy osobami prywatnymi ale również przedsiębiorcami, instytucjami, Grupa OCG postanowiła przygotować narzędzie w postaci Regionalnego Instytutu Mediacji który tworzą doskonale przygotowani i wykształceni mediatorzy doskonale rozumiejący ideę alternatywnych metod rozwiązywania sporów, wskazujących iż mediacja pozwala na osiągnięcie porozumienia poprzez akceptowalne i uznane przez każdą ze stron konfliktu rozwiązanie a nie wyrok czy rozstrzygnięcie sędziego w którym z reguły zakres czynnego uczestnictwa stron jest zdecydowanie mniejszy niż przy formule posiedzenia mediacyjnego.  

 

 

Martin Wright, ekspert Rady Europy ds. mediacji i sprawiedliwości naprawczej wskazuje że mediacja to proces ludzki, nie sądowy, który unowocześnia proces karny i budzi szacunek dla sprawiedliwości.  RIM taką właśnie formułę przekazuje wszędzie tam gdzie połączenie pozytywnych aspektów alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) oraz wiedza i kwalifikacje naszych mediatorów, partnerów, patronów pozwalają na zapewnienie najwyższej jakości świadczonej obsługi i głębokiego zakorzeniania mediacji jako kompleksowego działania w niemalże każdej sferze życia. Odzew ze strony naszych Klientów, którzy mają do dyspozycji  grupę mediatorów wyspecjalizowanych w różnego rodzaju dziedzinach – mediacja gospodarcza, cywilna, rodzinna, karna którzy prowadząc mediację są tylko swoistego rodzaju łącznikiem pomiędzy skonfliktowanymi stronami służącymi do wsparcia formalnego w celu wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony porozumienia. Niezwykle pozytywne reakcje utwierdziły Grupę OCG w tym że działania promujące ideę mediacji zwłaszcza wśród przedsiębiorców są prawidłowym kierunkiem. RIM stworzony został nie tylko jako miejsce w którym można skorzystać z mediacji lecz jako Instytut w którym skupiamy różnorakie środowiska, wymieniając poglądy oraz realizując różnego rodzaju szkolenia podnoszące kwalifikacje mediatorów a także szkolenia branżowe dla menagerów, księgowych, pomocy społecznej, terapeutów i wiele innych. Połączenie pozytywnych aspektów alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), wiedzy i kwalifikacji naszych mediatorów, partnerów, patronów pozwala nam zapewniać najwyższą jakości świadczonych usług tym samym zakorzeniając coraz głębiej i mocniej ideę mediacji jako kompleksowego działania w niemalże każdej sferze życia.
OCG to szersze spojrzenie nie na biznes i alternatywne metody rozwiązywania konfliktów.

Agnieszka Szarek - Betleja

Agnieszka Szarek - Betleja

Dyrektor  Regionalnego Instytutu Mediacji
Prawnik  Kancelarii Prawnej TYWONIUK & LEWANDOWSKI

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego gdzie ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku – Prawo. Ukończyła studia podyplomowe – Negocjacje i Mediacje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz liczne kursy i szkolenia z tego zakresu.

Zajmuje się problematyką prawa restrukturyzacji w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej a także przygotowuje się do egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego (studia podyplomowe – Szacowanie nieruchomości).
Jako mediator, wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przeprowadza polubowne postępowania mediacyjne, specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego, prawie cywilnym oraz prawie pracy i prawie rodzinnym. Czynnie wspiera inicjatywy pozasądowych form rozwiązywania sporów.

Członek Rady Programowej Fundacji Iustus, zajmującej się budową partnerstwa międzynarodowego oraz wspieraniem i pomocą osobom i środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
W ramach wspierania Spółdzielni Socjalnej Estro oraz Spółdzielni Socjalnej Revital zajmuje się problematyką szeroko rozumianej ekonomii społecznej.
Zdobywała doświadczenie w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, organizacjach pozarządowych oraz prowadząc własne przedsiębiorstwo.

Zawodowo, w ramach piastowanego stanowiska zajmuje się opracowaniem kontraktów, strategii biznesowych, wspiera kancelarię w prowadzonych sprawach gospodarczych i cywilnych.
Autorka artykułów i publikacji naukowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach i konferencjach.