W tegorocznym rankingu Banku Światowego „Doing Business 2015” Polska po raz pierwszy znalazła się w czwartej dziesiątce państw o najbardziej przyjaznym otoczeniu dla przedsiębiorczości. W opublikowanym 29 października 2014 r. zestawieniu nasz kraj zajął 32 miejsce. W 2011 r. Polska zajmowała 70 pozycję (na 183 państwa).

W tegorocznym zestawieniu Polska znalazła się wśród 21 krajów, które dokonały postępów w minimum trzech analizowanych obszarach. Bank Światowy do zeszłorocznych wyróżniających się zmian w Polsce zaliczył:

  • obniżkę kosztów podłączania do sieci elektroenergetycznej,
  • uznawalność elektronicznych wypisów z ksiąg wieczystych oraz
  • zwiększenie przepustowości portu w Gdańsku.

Na uwagę zasługuje awans Polski jeżeli chodzi warunki prowadzenia działalności gospodarczej. W raporcie warunki te oceniane są za pomocą wskaźnika DTF. Jest to wskaźnik, który określa łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w odniesieniu do hipotetycznego państwa, które osiągałoby najwyższe wyniki we wszystkich obszarach.

W tym roku dla Polski wskaźnik ten wyniósł 73,56 proc. i był lepszy od zeszłorocznego o 0,2 punktu procentowego. Jest to również najlepszy wynik naszego kraju w historii rankingu. Świadczy to o stałej poprawie otoczenia dla przedsiębiorczości w Polsce. Dla najlepszego państwa – Singapuru – wskaźnik DTF wynosi 88,27 proc.

Według rankingu wśród państw należących do UE najlepsza okazała się Dania (4 pozycja w rankingu), najniższe wyniki zanotowały Chorwacja i Cypr (65 i 64 pozycja). Na tle regionu wyprzedzają nas wyłącznie Estonia, Litwa i Łotwa.

Więcej informacji w raporcie Doing Business 2015.

***
Tegoroczna 12. edycja raportu „Doing Business 2015” zawiera ocenę gospodarek 189 krajów w oparciu o coroczne badania przepisów prawa pod kątem warunków wykonywania działalności gospodarczej. Wyniki rapotu to korzyść wizerunkowa dla Polski przekładająca się na jej postrzeganie wśród światowych kręgów gospodarczych, co może mieć odbicie w wartości i jakości inwestycji zagranicznych lokowanych w Polsce.

Jednoczesnie z przyjemnością informujemy iż w tym badaniu Mariusz Tywoniuk Prezes zarządu fundacji Polskie Centrum Prawa i Partner zarządzający Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners został uhonorowany przez Bank Światowy dyplomem uznania za wkład w rozwój przedsiębiorczości.

Żródło: Ministerstwo Gospodarki http://www.mg.gov.pl/node/22021