Kierując firmą jesteśmy za nią odpowiedzialni – za jej rozwój, wypłacalność czy zatrudnionych pracowników. Rozpoczęcie współpracy z nierzetelnym lub niewypłacalnym kontrahentem może mieć zatem poważne skutki: począwszy od kłopotów finansowych, aż do niewypłacalności prowadzącej przedsiębiorstwo na skraj upadłości.

Każdy przedsiębiorca decydując się na podpisanie umowy z nowym klientem czy kontrahentem powinien zdawać sobie sprawę, jak istotne jest wcześniejsze sprawdzenie informacji na jego temat. To bardzo ważne, ponieważ dzięki temu można skutecznie zabezpieczyć się przed poważnymi kłopotami finansowymi.

Skontaktuj się z prawnikami Kancelarii Prawnej Tywoniuk&Partners

Terminowe płatności to problem wielu przedsiębiorstw. Obecnie coraz więcej firm jest zmuszanych do akceptacji dłuższych terminów płatności, ponieważ ich kontrahenci mają problemy z płynnością finansową. Jak wynika z Europejskiego Raportu Płatności, przeprowadzonego przez Intrum Justitia, aż 30% przedsiębiorców przyznaje, że opóźnienia w płatnościach mają średni lub duży wpływ na utratę płynności finansowej przez ich firmę.

Odpowiedzialność związana z prowadzeniem biznesu powinna skłonić każdego przedsiębiorcę do tego, aby zawsze starać się ograniczać ryzyko związane z podjęciem współpracy z nowym kontrahentem. Jako przykład wystarczy podać historię sklepu, który wysyła duże zamówienie do nowego klienta, a ten zalega z zapłatą faktury przez kilka miesięcy. W tym czasie sklep popada w kłopoty finansowe i sam również zaczyna zalegać z terminowym opłacaniem faktur. Jeżeli szybko nie odzyska pieniędzy od kontrahenta, sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Takich przypadków jest obecnie wiele i wspomniany sklep jest jedynie jednym z licznych przykładów firm, które wpadają w kłopoty przez niewypłacalnych klientów czy kontrahentów. Ważną dla przedsiębiorców informacją jest to, że takich sytuacji można uniknąć – wystarczy jedynie odpowiednio się zabezpieczyć i przede wszystkim skrupulatnie sprawdzać nie tylko każdego nowego klienta czy kontrahenta, ale również regularnie analizować sytuację i weryfikować wypłacalność stałych kontrahentów, którzy mogli popaść w kłopoty finansowe. Należy zwrócić uwagę że szczególnie w dobie obecnego kryzysu mogą bankrutować firmy z którymi współpracowaliśmy od lat, a które czasami po terminie, ale zawsze płaciły.

Kłopoty z płynnością finansową stałych klientów

Prowadząc przedsiębiorstwo i podpisując kontrakty z nowymi kontrahentami należy ich bezwzględnie sprawdzać, dbając tym samym o rozwój i bezpieczeństwo własnej firmy. Jednak przedsiębiorcy powinni kontrolować nie tylko nowych klientów, ale jak już wspomnieliśmy wyżej również tych stałych. Może się przecież zdarzyć sytuacja w której przedsiębiorca wysyła do stałego klienta towar czy też wykonuje dla niego określoną usługę, a ten zalega z płatnościami, a następnie ogłasza bankructwo, ponieważ jak się okazuje jego firma miała kłopoty finansowe już od jakiegoś czasu.

Sprawdzenie sytuacji ekonomicznej stałego klienta może więc skutecznie ochronić przedsiębiorców przed rozpoczęciem transakcji, za którą nie otrzymają pieniędzy.

Problemy z niewypłacalnymi kontrahentami. Obsługa Prawna Firm Kancelaria Tywoniuk&Partners

Wszystkich przedsiębiorców zachęcamy do regularnej analizy sytuacji i wypłacalności zarówno stałych, jak i przede wszystkim nowych kontrahentów. Pozwoli to znacznie ograniczyć ryzyko związane z natrafieniem na niewypłacalnego klienta i tym samych ochronić firmę przed kłopotami finansowymi.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami dotyczącymi windykacji długów czy dochodzenia należności z faktur.

Mariusz Tywoniuk

Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Fundacji IUSTUS, Wspólnik Kancelarii Prawnej TYWONIUK & LEWANDOWSKI – prawnik, specjalista z zakresu prawa obrotu gospodarczego, w szczególności przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych oraz windykacji należności. W 2015 roku wyróżniony przez Bank Światowy dyplomem uznania od za wkład w rozwój przedsiębiorczości, a w roku 2018 Polsko Ukraińską Buławą Gospodarczą  za szczególny wkład w rozwój polsko – ukraińskiej współpracy gospodarczej .
Jako doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami prawa obrotu gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie gdzie ukończył studia jednolite, kierunek – Prawo. Ukończył studia podyplomowe – Prawo gospodarcze na Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra zarządzania realizując specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, oraz tytuł licencjata Europeistyki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia pierwszego stopnia Współczesne Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
Od 1998 roku zajmuje się doradztwem w obszarze prawa obrotu gospodarczego, realizując przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych. Wykładowca przedmiotów z zakresu prawa gospodarczego. Prokurent grupy kapitałowej Optimum Consulting Group Sp. z o.o.
Dodatkowo od 2012 zajmuje się problematyką prawną szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Pełni funkcje doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej jest doradcą OWES i Lustratorem spółdzielni. Od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie.
Autor szeregu prawniczych publikacji w obszarze prawa obrotu gospodarczego, spółek kapitałowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.