Ivan Horodyskyi

Dr Ivan Horodyskyi

Ukraiński prawnik, doktor nauk prawnych (prawo miedzynarodowe), absolwent jednej z najlepszych uniwersytetów Ukrainy, odbył staż naukowy na Uniwersytecie im. Friedricha Schillera (m. Jena, Niemcy). Starszy wykładowca w Katedrze Administracji Publicznej Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, gdzie prowadzi badania naukowe i wykłady z zakresu administracji publicznej, gdzie piastuje również stanowisko Dyrektora Centrum Praworządności, ściśle powiązane z tworzeniem Wydziału Praworządności w tejże uczelni. Redaktor Naczelny „Mołoda dyplomatia” w Organizacji pozarządowej „Centrum „Mołoda dyplomatia”, prawnik w Stowarzyszeniu „Lwowski Klaster IT”, dyrektor i prawnik Lwowskiego Centrum Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka, asystent-konsultant w Lwowskiej Radzie Obwodowej. Doświadczenie prawnicze zdobywał w lwowskich kancelariach prawnych oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Kijowie (Departament Sekretariatu Generalnego oraz Departamentu Politycznego), a także w dziale nowin międzynarodowych „Gazety Wyborczej” w Warszawie. Ekspert z zakresu prawa medialnego w Instytucie Prawa Medialnego, członek Stowarzyszenia Prawników Ukrainy, członek Ukraińskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, Ekspert Ukrainy do spraw zawarcia RuleofLawIndex w ramach WorldJusticeProject, członek Rady Naukowej Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki. Laureat międzynarodowego konkursu na esej „Bezpieczeństwo człowieka w stosunkach międzynarodowych: polityka zagraniczna dla ludzi” (2012), Laureat ogólnoukraińskiego konkursu na esej Ambasady USA na Ukrainie „Barack Obama – pierwsze dziesięć kroków w polityce zagranicznej” (2009), zdobył drugie miejsce w ogólnoukraińskim konkursie na esej „Wybory w USA i wyzwania na przyszłość” Ambasady USA na Ukrainie (2008), laureat konkursu na esej, From Theory to Practice: Student Conference on International Law, Jerozolima, Izrael. Ponadto aktywny uczestnik szeregu konferencji: ІТ LegalForum: Informacyjne I Prawnicze Bezpieczeństwo Biznesu, Lwów, Ukraina, III Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, Lublin, Polska, VII Kijowskiego Forum Bezpieczeństwa, Kijów, Ukraina, II Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, Lublin, Polska, IV World Justice Forum, Haga, Holandia, Kijowskiego Forum Bezpieczeństwa dla młodzieży, Kijów, Ukraina i wielu innych. Specjalista w dziedzinie prawa międzynarodowego, administracyjnego, handlowego i cywilnego, aktywny naukowiec i działacz społeczny, autor szeregu prawniczych publikacji naukowych i recenzji. Specjalista w dziedzinie prawa międzynarodowego, korporacyjnego i IT, a także wsparcia prawnego dla projektów nieruchomościowych.