Tarnopolszczyzna Invest  – 2019

Wydarzenie to jest uważane za jedno z najbardziej oczekiwanych w sektorze gospodarki regionu. Stanowi podstawę do rozpoczęcia nowych projektów i nawiązania kontaktów biznesowych między przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, a także pozwala zaprezentować potencjał inwestycyjny regionu Tarnopola.

Forum Tarnopolszczyzna Invest 2019  to unikalna platforma komunikacji między władzami, strukturami biznesowymi i inwestorami zagranicznymi. Na Forum zostanie zaprezentowany Portal Inwestycyjny Regionu Tarnopolskiego i Koncepcja Rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Tarnopol, a także szereg projektów inwestycyjnych w takich obszarach jak:
1) Kompleks rolno-przemysłowy: nowe możliwości inwestycyjne.
2) Rozwój turystyki i przemysłów kreatywnych.
3) Innowacje w dywersyfikacji źródeł energii w oparciu o technologie Bioresource.
4) Rozwój IT – najlepsze praktyki.
5) Rozwój miasta Tarnopol
Ponadto w ramach Forum zaprezentowana zostanie wystawa „Made in Ternopil region”. Wystawa obejmie osiągnięcia przedsiębiorstw rolnych i przemysłowych regionu Tarnopolskiego. Ponadto na wystawie zostanie zorganizowany cykl warsztatów, degustacja produktów marki Tarnopol i prezentacja lokalnych dóbr kultury.
Spotkanie Międzynarodowego Klubu Handlowego to kolejne wydarzenie Forum.
Międzynarodowy Klub Handlowy to organizacja skupiająca prawie 60 zagranicznych ambasad i organizacji międzynarodowych oraz promująca przyciąganie zagranicznych inwestycji do gospodarki regionu Tarnopolskiego.

Forum organizowane jest przez Regionalną Administrację Państwową Tarnopol, Radę Regionalną Tarnopol i Radę Miasta Tarnopol.

Zapraszamy do udziału!