Rozliczenie roczne PIT za 2017 rok – zbliża się czas złożenia dokumentów do Urzędu Skarbowego. Optimum Consulting Group proponuje rozliczenie roczne PIT ze wszystkimi odliczeniami dla Polaków i cudzoziemców, którzy w 2017 roku pracowali w Polsce.

Oferta rozliczenia rocznego PIT skierowana jest do osób, które były zatrudnione w oparciu o: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, z tytułu pracy za granicą lub prowadzących działalność gospodarczą. Osób rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem czy samotnie wychowujących dzieci.

Rozliczenia wykonujemy po dostarczeniu dokumentów do siedziby firmy, lub otrzymaniu dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail.

Poza PIT-ami 11 proszę przesłać:

W przypadku Polaków: nr PESEL, nr NIP (również dzieci jeżeli mają być odliczenia za dzieci), informację o Państwa urzędzie skarbowym, informację czy rozliczenie ma być wspólne z małżonkiem, adres zamieszkania.

W przypadku cudzoziemców, którzy nie posiadają numeru PESEL niezbędna będzie kopia Paszportu, również żony i dzieci, jeżeli ma być zastosowana ulga.

Czas realizacji do dwóch dni roboczych. Zapraszamy do kontaktu.