Rozliczenie roczne PIT za 2018 rok – zbliża się czas złożenia dokumentów do Urzędu Skarbowego. Optimum Consulting Group proponuje rozliczenie roczne PIT ze wszystkimi odliczeniami dla Polaków i cudzoziemców, którzy w 2018 roku pracowali w Polsce.

Oferta rozliczenia rocznego PIT skierowana jest do osób, które były zatrudnione w oparciu o: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, z tytułu pracy za granicą lub prowadzących działalność gospodarczą. Osób rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem czy samotnie wychowujących dzieci.

W 2019 roku deklaracje podatkowe PIT należy składać:

  • do 31 stycznia 2019 r. : PIT-28
  • do 30 kwietnia 2019 r. : PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.

Rozliczenia wykonujemy po dostarczeniu dokumentów do siedziby firmy, lub otrzymaniu dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail.

Poza PIT-ami 11 proszę przesłać:

W przypadku Polaków: nr PESEL, nr NIP (również dzieci jeżeli mają być odliczenia za dzieci), informację o Państwa urzędzie skarbowym, informację czy rozliczenie ma być wspólne z małżonkiem, adres zamieszkania.

W przypadku cudzoziemców, którzy nie posiadają numeru PESEL niezbędna będzie kopia Paszportu, również żony i dzieci, jeżeli ma być zastosowana ulga.

Ponadto informujemy, że inaczej niż do tej pory liczony będzie jednak termin zwrotu nadpłaconego podatku – wyniesie on:

  • 45 dni – dla deklaracji składanych elektronicznie, po 15.02.2019 r,
  • 3 miesiące – dla deklaracji składanych w innych formach.

Termin powyższy liczony jest dla PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 jednak od 15 lutego 2019 r., nawet jeśli deklaracje składane były wcześniej.

Jeśli deklaracje złożono od 15 lutego do 30 kwietnia – termin 45 dni lub 3 miesięcy liczy się od faktycznej daty złożenia deklaracji.

Czas realizacji do dwóch dni roboczych. Zapraszamy do kontaktu.