Zapraszamy polskich i ukraińskich przedsiębiorców na Międzynarodowe biznes forum „WZAJEMNA WSPÓŁPRACA KLUCZEM DO ROZWOJU POLSKICH I UKRAIŃSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”, które odbędzie się w dniach 23 – 24.02.2016 r. w wyjątkowych wnętrzach Auli Marmurowej  Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza.

W Pierwszym dniu: Władze Czerniowców, organizacje zrzeszające ukraińskie firmy i przedstawiciele ukraińskich przedsiębiorców zapraszają polskich przedsiębiorców na spotkanie zatytułowane Okrągły stół – Inwestycyjny potencjał Obwodu Czerniowieckiego.  Na tym spotkaniu przedstawione zostaną możliwości nawiązywania współpracy z ukraińskimi firmami i możliwości inwestycji na Ukrainie.

– Dzień drugi to konferencja pt. Biznes w Polsce – przewagi i perspektywy.  Konferencja kierowana jest do przedsiębiorców ukraińskich, którzy rozważają możliwość ekspansji w kierunku Unii Europejskiej. Przybliżymy tu m.in.: aspekty prawne i księgowe związane z rejestracją i prowadzeniem firmy w Polsce, a także przedstawimy między innymi zasady realizacji usług i wprowadzenia produktów na rynek Polski i Unii Europejskiej, rozliczenia podatkowe, celne i inne.

Więcej informacji o wydarzeniu na naszej stronie internetowej pod adresem: www.iustus.org.pl/chernivtsi/