Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu środowiska polskich pracodawców i biznesu problematyką zatrudnienia cudzoziemców w polskich firmach, Fundacja Polskie Centrum Prawa IUSTUS z siedzibą w Rzeszowie oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie, przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie mają zaszczyt zaprosić Państwa na drugie Sympozjum pod nazwą „Legalna migracja – szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce”.

Sympozjum odbędzie się w dniu 12.09.2016r. w sali konferencyjnej Inkubatora Technologicznego AEROPOLIS Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce k/Rzeszowa.

Więcej informacji na stronie Sympozjum.