Konsekwencje ruchu bezwizowego dla polskiej gospodarki, rynku pracy i turystyki.

Sympozjum Rzeszów 2017

Agenda Sympozjum

9:30-10:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

10:00-10:15

Przywitanie uczestników

Mariusz Tywoniuk – Prezes Zarządu, Fundacja Polskie Centrum Prawa IUSTUS
Jacek Piechota – Prezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
Mariusz Bednarz – Prezes Zarządu, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

10:15-10:35

Pracownicy z Ukrainy – szansą czy zagrożeniem dla polskiego rynku pracy? Tendencje i prognozy.

Witold Orłowski, Prezes Zarządu – Personalis Sp. z o.o.

10:35-10:45

Pytania do panelu

10:45-11:05

Procedury dostępu do rynku pracy i związane z nimi legalizacje pobytu.

Nina Skórska-Książek, Adwokat – Kancelaria Prawna Tywoniuk & Partners

11:05-11:15

Pytania do panelu

11:15-11:35

Zmiany i nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wystąpienie prelegenta – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP

11:35-11:45

Pytania do panelu

11:45-12:00

Przerwa kawowa

12:00-12:15

Powody najczęściej podejmowanych przez PIP interwencji dotyczących zatrudniania przez polskich pracodawców obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy.

Wystąpienie prelegenta – PIP Rzeszów

12:15-12:25

Pytania do panelu

12:25-12:40

Konsekwencje ruchu bezwizowego pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską w praktyce Straży Granicznej. Zasady przekraczania granicy i ruchu bezwizowego.

Wystąpienie prelegenta – Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

12:40-12:50

Pytania do panelu

12:50-13:05

Zawieranie umów z cudzoziemcami w ramach pracowniczych oraz poza pracowniczych form zatrudnienia.

Agnieszka Tywoniuk, Prezes Zarządu – Optimum Consulting Group Sp. z o.o.

13:05-13:15

Pytania do panelu

13:15-13:45

Przerwa kawowa. Lunch.

13:45-14:00

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców z Ukrainy na przykładzie prowadzonych postępowań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW w Rzeszowie.

Wystąpienie prelegenta – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

14:00-14:10

Pytania do panelu

14:10-14:25

Procedury związane z uzyskaniem oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy oraz perspektywa zmian w obliczu narastającego zainteresowania polskich pracodawców zatrudnieniem pracowników z Ukrainy.

Wystąpienie prelegenta – Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

14:25-14:35

Pytania do panelu

14:35-15:30

Podsumowanie spotkania, dyskusja i wnioski.

Patronat Honorowy nad Sympozjum objęli

Partnerzy Sympozjum

Patronat Medialny