Polsce Centrum Prawa IUSTUS jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest budowanie partnerstwa poprzez realizację wspólnych polsko-ukraińskich inicjatyw, które mają służyć budowaniu współpracy i dobrych stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą w dwóch głównych obszarach.
Pierwszym obszarem jest wzmocnienie współpracy gospodarczej oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów gospodarczych przejawiających się wsparciem w nawiązywaniu współpracy handlowej między przedsiębiorstwami polskimi i ukraińskimi, oraz wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa inwestycji w Polsce. Przyczyniając się do wzrostu wymiany handlowej z Ukrainą i zwiększenia inwestycji kapitału ukraińskiego lokowanego w Polsce.
Drugi obszar to wspieranie działań służących upowszechnianiu rządów prawa i demokracji oraz promocja polskiego dorobku doktryny prawniczej na Ukrainie. Stawiamy na nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy polskimi i ukraińskimi przedstawicielami środowisk naukowych dając możliwość wschodnim sąsiadom skorzystania z polskich doświadczeń ustrojowych w drodze do pełnego członkostwa w UE.
Dodatkowo w kraju realizujemy działania w zakresie integracji i pomocy osobom oraz środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Działamy na rzecz osób dotkniętych patologiami społecznymi, chorobami cywilizacyjnymi, a także wspieramy działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych.

Nasi Partnerzy

Wsparcie działań statutowych w sferze biznesowej fundacja zawdzięcza Partnerom z Grupy OCG