Współpraca gospodarcza

Jednym z najważniejszych czynników stabilizacji ekonomicznej na Ukrainie jest sprzyjający klimat inwestycyjny. Na dzień dzisiejszy zakres międzynarodowej ekonomicznej współpracy, rozmiary inwestycji zagranicznych, są wciąż za małe i nie dorównują potrzebom gospodarki Ukrainy.

Współpraca z Partnerami – prawnikami ukraińskimi i polskimi pozwala realizować działania mające na celu zapoznanie się wzajemnie z aktualnymi przepisami celnymi i podatkowymi co w konsekwencji daje możliwość by nawiązać łączność z przedstawicielami biznesu, zainteresowanymi współpracą handlową. Polsko-ukraiński zespół wspiera po obu stronach granicy w budowaniu  współpracy i dobrych stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą, a także  w integracji i pomocy osobom oraz środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Wspieramy w budowaniu partnerstwa  poprzez realizację wspólnych polsko-ukraińskich inicjatyw, konferencji oraz różnych wydarzeń, które mają służyć budowaniu współpracy i dobrych stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą.

 

Kontakt

12 + 3 =

Nasza działalność

Najwyższa jakość wsparcia w rozwiązaniu problemów prawnych.