Działalność

Polskie Centrum Prawa IUSTUS jest prawniczą organizacją pozarządową, która stawia sobie dwa podstawowe cele. Pierwszym jest budowanie partnerstwa poprzez realizację wspólnych polsko-ukraińskich inicjatyw, które mają służyć budowaniu współpracy i dobrych stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą. Drugi to integracja i pomoc osobom oraz środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Działamy na rzecz osób dotkniętych patologiami społecznymi, chorobami cywilizacyjnymi, a także wspieramy działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych.