Współpraca naukowa

Celem realizowanego zadania publicznego jest wzmocnienie więzi społecznych w nawiązaniu do silnych powiązań historycznych, kulturowych i gospodarczych poprzez zbudowanie trwałych kontaktów między polskim i ukraińskim środowiskiem naukowym, przełamanie bariery językowej, założenie polsko-ukraińskiego forum naukowego, a także promocja polskiej nauki – dorobku polskiej doktryny prawniczej na Ukrainie. W ten sposób Polska jest promowana, jako kraj z olbrzymim bagażem doświadczenia transformacji politycznej oraz zreformowanym systemem prawnym, wspierający procesy transformacji. Istotnych przedsięwzięciem jest również stały rozwój współpracy naukowej i edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad współczesną historią prawa polskiego.

W tej dziedzinie organizacja nawiązała współpracę z osobami będącymi autorytetami Prawa polskiego oraz następującymi organizacjami i ośrodkami naukowymi ze strony ukraińskiej:

  • Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki z siedzibą we Lwowie
  • Ukraiński Uniwersytet Katolicki z siedzibą we Lwowie
  • Stowarzyszenie Prawnicze „Grupa Obrony Praw – Państwo Prawa”
  • Lwowskie Centrum Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka z siedzibą we Lwowie

Projekt rozwija się dynamicznie i niebawem poinformujemy o kolejnych Partnerach.

Kontakt

13 + 12 =

Nasza działalność

Najwyższa jakość wsparcia w rozwiązaniu problemów prawnych.