Fundacja IUSTUS prowadząca rzeszowskie przedstawicielstwo Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej razem z Grupą OCG oraz HugeTECH realizującym program Poland Prize)  zachęcają do wzięcia udziału w Misji Gospodarczej w Obwodzie Chmielnickim, która odbędzie się w dniach 30.09.2021 – 01.10.2021r.

Celem misji jest nawiązanie nowych kontaktów i zacieśnienie współpracy gospodarczej i handlowej pomiędzy polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami. Do udziału w misji zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych poznaniem możliwości inwestycyjnych oraz współpracą międzynarodową z Ukrainą.   

Dlaczego Ukraina?

Dla wielu przedsiębiorców Ukraina jest nadal „biznesową białą plamą”. Organizując misję do Chmielnickiego chcemy zaprezentować Ukrainę taką jaka jest w rzeczywistości, wskazując jak bardzo nasz wschodni sąsiad się zmienia podnosząc swoją atrakcyjność inwestycyjną. Podczas wyjazdu przedsiębiorcy z obu państw będą mieli możliwość podjęcia rozmów biznesowych, rozpoznania możliwości  inwestycyjnych w celu nawiązania współpracy międzynarodowej.

Istotne elementy programu misji

Jednym z punktów organizowanej misji będzie prezentacja programu Poland Prize, którego założeniem jest zachęcenie zagranicznych startupów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki wsparciu w rozpoczęciu i rozwoju działalności oraz włączeniu w polski ekosystem startupowy.

Potencjał regionu i samego miasta zaprezentują odpowiednio przedstawiciele Obwodu Chmielnickiego i władz miasta Chmielnicki.  Proponujemy również wizyty w kilku lokalnych zakładach,  gdzie będzie można zobaczyć poziom lokalnych przedsiębiorstw.

Spotkania z ukraińskimi przedsiębiorcami w Handlowo-Przemysłowej Izbie Gospodarczej miasta Chmielnicki , w trakcie których między innymi proponujemy przestrzeń na rozmowy tzw. „1 na 1”. Dzięki nim polscy przedsiębiorcy będą mogli podjąć rozmowy z przedsiębiorcami ukraińskimi z interesujących ich branż. Proponujemy również wizyty w kilku lokalnych zakładach.

Szczegółowy program wyjazdu

DZIEŃ 1: 30.09.2021r

  • Spotkanie z przedstawicielami Chmielnickich uczelni, dyskusja w zakresie współpracy biznesowej w przestrzeni wspólnego uczestnictwa we wdrażaniu nowych projektów biznesowych – prezentacja Poland Prize.
  • Spotkanie z przedsiębiorcami ukraińskimi w Handlowo-Przemysłowej Izbie Gospodarczej miasta Chmielnicki
  • Przestrzeń sieciowania biznesu – spotkania indywidualne przedsiębiorców polskich i ukraińskich

DZIEŃ 2: 01.10.2021r

  • Spotkanie w Ratuszu z Prezydentem Miasta Chmielnicki Oleksandrem Symczyszynem, prezentacja potencjału Miasta Chmielnicki
  • Spotkanie z wojewodą Obwodu Chmielnickiego – Sergiejem Gamalii – prezentacja potencjału inwestycyjnego Obwodu Chmielnickiego.
  • Wizyty studyjne w lokalnych przedsiębiorstwach.

Potencjał gospodarczy Obwodu Chmielnickiego

Obwód Chmielnicki jest dynamicznie rozwijającym się, wschodzącym rynkiem na Ukrainie, który inwestorzy wybierają coraz częściej zważywszy na jego geolokalizację i potencjał. Liczne zasoby naturalne, położenie geograficzne a przede wszystkim otwartość władz na dynamiczny rozwój przyciągają zagranicznych inwestorów.  Dlatego też powstaje tam wiele nowych inwestycji. Przejawia się to obecnością wielu zagranicznych firm. Ciągle modernizowana i rozbudowywana infrastruktura drogowa ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy regionu. W strukturze produkcji przemysłowej regionu największy udział ma energetyka, przemysł spożywczy, przemysł maszynowy i metalowy, przemysł materiałów budowlanych, mineralny.

Inne walory regionu

Obwód Chmielnicki to jednak nie tylko przemysł i rolnictwo. Region może się pochwalić  jednym  z największych w Europie i największym na Ukrainie Narodowym Parkiem  Przyrody „Podilski Tovtry”. Terytorium parku zajmuje dwa okręgi administracyjne – Kamieniec Podolski i Czemerowiecki, częściowo obwód gródecki. Park zajmuje niemal 13 % całego terytorium obwodu chmielnickiego.

Warto również zwrócić uwagę i poznać wyjątkową kulturę regionu Chmielnickiego. Wchłonęła ona dziedzictwo duchowe narodu ukraińskiego, polskiego, żydowskiego, ormiańskiego i mołdawskiego.

W obwodzie Chmielnickim prężnie działają ośrodki akademickie, które kształcą młodzież na wysokim poziomie. Koszty pracy na rynku ukraińskim są zdecydowanie niższe niż na zachodzie Europy, co jest niezwykle ważne dla inwestorów.

Weź udział w misji gospodarczej Chmielnicki

Zapisz się na wyjazd już teraz, korzystając z dogodnej formy kontaktu:

– telefonicznie ☎️+ 48 536 400 634

– mailowo 📧 o.bondarenko@ocg.biz.pl