Wykluczenie społeczne

Negatywne skutki wykluczenia społecznego coraz częściej budzą refleksje i zmuszają do tworzenia planów pomocowych i programów walki z tym zjawiskiem. Wykorzystując doświadczenie naszego zespołu, partnerów i kadry współpracujących z nami organizacji wspieramy tych, którzy nie są w stanie poradzić sobie sami. Swoje działania adresujemy do osób oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Swymi działaniami wspieramy osoby dotknięte patologiami społecznymi, chorobami cywilizacyjnymi, a także wspieramy działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych. W tym zakresie prowadzimy nasze autorskie programy, oraz prowadzone wspólnie z innymi organizacjami realizującymi działania w tym zakresie. Współpracujemy między innymi z Zakładem Karnym w Rzeszowie-Załężu, Podkarpacką Komendą Wojewódzką Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie, Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych w Warszawie.

Kontakt

8 + 13 =

Nasza działalność

Najwyższa jakość wsparcia w rozwiązaniu problemów prawnych.