Szymon Jakubowski

mgr Agnieszka Szarek-Betleja

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego gdzie ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku – Prawo. 
Ukończyła studia podyplomowe – Negocjacje i Mediacje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz liczne kursy i szkolenia z tego zakresu. 
Obecnie zajmuje się problematyką prawa restrukturyzacji w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej.
Jako mediator przeprowadza polubowne postępowania mediacyjne, specjalizuje się głównie w prawie obrotu gospodarczego i prawie cywilnym. Czynnie wspiera inicjatywy pozasądowych form rozwiązywania sporów. Członek Rady Programowej Fundacji Iustus, zajmującej się budową partnerstwa pomiędzy Polską a krajami wschodnimi oraz wspieraniem i pomocą osobom i środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W ramach wspierania Spółdzielni Socjalnej Estro zajmuje się problematyką szeroko rozumianej ekonomii społecznej. 
Zdobywała doświadczenie w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, organizacjach pozarządowych oraz prowadząc własne przedsiębiorstwo w Niemczech. 
W ramach piastowanego stanowiska zajmuje się opracowaniem kontraktów i strategii biznesowych oraz wspiera kancelarię w prowadzonych sprawach gospodarczych i cywilnych. Autorka artykułów naukowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach i konferencjach.