Agnieszka Tywoniuk

mgr Agnieszka Tywoniuk

Polski ekonomista, księgowa, posiada wszystkie cztery stopnie certyfikacji zawodu księgowego włącznie z certyfikatem „Dyplomowany księgowy” wydanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – członek Stowarzyszenia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne dla wykładowców pozaszkolnych form nauczania. Absolwentka Wydziału Ekonomii, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ponad 14 lat doświadczenia zawodowego w działach finansowych oraz księgowości. W tym przez ostatnie 10 lat zajmowała w spółkach kapitałowych (spółki z o.o., spółki akcyjne) stanowiska głównego księgowego, dyrektora finansowego lub stanowiska łączące te funkcje. W trakcie swej pracy zawodowej zajmowała się również takimi zagadnieniami jak: przekształcenie spółek z o.o. w akcyjne oraz wyprowadzanie podmiotów gospodarczych z problemów ekonomicznych – głównie spółek prawa handlowego. Od 2013 r. piastuje stanowisko Dyrektora zarządzającego Optimum CG Sp. z o. o., gdzie odpowiada za: nadzór nad procesami restrukturyzacyjnymi w zakresie wykonania audytu finansowego, jego analizy i przedstawionych wniosków, realizację procesów przekształceniowych klientów w zakresie aportu majątku i utworzenia polityki finansowej tworzonego przedsiębiorstwa. Prowadzi nadzór nad organizacją szkoleń i kursów zawodowych organizowanych w ramach Placówki Oświatowej Centrum Kształcenia Kadr OPTIMUM CG, oraz osobiście prowadzi doradztwo i wykłady w ramach kursów zawodowych organizowanych przez CKK OPTIMUM CG. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach i konferencjach.