Lesław Łyszczek

mgr Lesław Łyszczek

Polski prawnik, specjalista z zakresu prawa obrotu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji polskich i międzynarodowych przepisów z zakresie transportu drogowego. Posiadający ponad trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie kierowania, reorganizacji i przekształcenia przedsiębiorstw w tym przedsiębiorstw Państwowych. Między innymi organizował logistykę wprowadzania w życie Umowy Offsetowej między Rządami USA i Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie zakupu samolotów F-16 dla polskiej armii. Poza pracą zawodową aktywnie działa w organizacjach branżowych. Od 1994r w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie (przedstawiciel IRU w Polsce), gdzie zasiada w Komisji ds. Szkoleń i Komisji ds. kodyfikacji prawa transportowego współtworząc nowe rozwiązania prawne w zakresie transportu drogowego oraz lobując nad przyjęciem ich przez Sejm i Senat RP. Wieloletni wykładowca z zakresu prawa obrotu gospodarczego, i prawa transportowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Akademię IRU w Genewie oraz Studium Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach oraz współpracy międzynarodowej.