Zbigniew Hanas

mgr Zbigniew Hanas

Doradca jednostek samorządu terytorialnego w zakresie: budowania gospodarki społecznej, przedsiębiorczości trójsektorowej i praktycznych rozwiązań prawa administracyjnego. Tytuł magistra administracji publicznej uzyskał na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, następnie wykształcenie kontynuował w zakresie zamówień publicznych w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu oraz Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Składkowskiej w Lublinie. Obecnie piastuje stanowisko pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych Urzędu Miasta Jarosławia, a także Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego będącego członkiem forum NGO w Komisji Europejskiej z siedzibą w Warszawie. Współautor programu studiów podyplomowych: Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Przewodniczący prezydium zarządu Klastra Ekonomii Społecznej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości trójsektorowej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Certyfikowany Menedżer szkoleń, doradca i prelegent w wielu konferencjach organizowanych dla samorządowców, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorców między innymi w tematyce: gospodarki trójsektorowej, powoływania przedsiębiorstw społecznych oraz przedsiębiorstw komercyjnych wraz aplikowaniem o środki UE.

Autor prac w zakresie gospodarki społecznej: Formy współdziałania międzynarodowego jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Lubaczów 2005, Aktywna polityka społeczna odpowiedzią na nowe wyzwania dla pomocy społecznej w Gminie Laszki 2012, Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych jednostek samorządu terytorialnego 2014. Koordynator Jarosławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.