Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy – nowy pakiet pięciu ustaw

W piątek, 8 grudnia, posłowie skierowali do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji tzw. Konstytucję Biznesu. Jest to rządowy pakiet pięciu ustaw, stanowiący reformę prawa gospodarczego.

Przygotowywana ustawa ma być fundamentem wszystkich proprzedsiębiorczych aktywności rządu. Zastąpi ona obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj stanowi centralny akt prawa gospodarczego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Główny punkt Konstytucji Biznesu stanowi projekt dotyczący prawa przedsiębiorców. Zakłada on miedzy innymi: wprowadzenie katalogu zasad, które będą regulować relacje biznesu z państwem. Najważniejsza ma tutaj być zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Zakłada bardziej „przyjazną” interpretację przepisów – będzie polegać na tym, że w przypadku pojawienia się wątpliwości, organy administracji państwowej nie będą mogły rozstrzygać ich na niekorzyść przedsiębiorców. Jeżeli nie będzie można ustalić czy przedsiębiorca działał zgodnie z prawem, konieczne będzie założenie że tak było.

Założenia Konstytucji Biznesu

Założeniem jednej z ustaw Konstytucji Biznesu jest również tzw. pas startowy dla nowych firm. Składają się na niego dwa rozwiązania: działalność nierejestrowana oraz ulga na start. Działalność nierejestrowana ma polegać na tym, że przy osiąganiu niewielkich przychodów nie będzie konieczna rejestracja firmy. Z kolei planowana ulga zakłada 6 miesięcy bez płacenia składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców. Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców będzie także możliwość załatwienia prostych spraw urzędowych przez telefon czy e-maila. W ten sposób urząd będzie mógł szybko poinformować, na przykład o konieczności doniesienia załączników czy możliwości odebrania gotowych dokumentów.

Stopniowo wycofywany z obrotu będzie również REGON, a podstawowym numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy stanie się NIP. Projekt ustawy przewiduje również możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres dłuższy niż obecne 24 miesiące lub na czas nieokreślony. Ważną zmianą w projekcie nowej ustawy jest również połączenie różnych ustaw dotyczących przedsiębiorców zagranicznych i zebranie ich w jeden kompleksowy akt prawny.

Na straży nowych praw przedsiębiorcy, które gwarantuje Konstytucja Biznesu, będzie stał bezstronny i apolityczny Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 marca 2018 roku.

Konstytucja Biznesu jest jedną ze zmian w prawie dla przedsiębiorców w 2018 roku.

Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy

Nurtują Cię jakieś problemy prawne? Skontaktuj się z prawnikami Kancelarii Prawnej Tywoniuk&Partners

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi artykułami dotyczącymi zmian w CEIDG 2018ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wsparcia prawnego firm, nowej ustawy dot. fikcji doręczeniadziedziczenia działalności gospodarczej, rejestracji spółki handlowej czy obsługą prawną firm.

Mariusz Tywoniuk

Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Fundacji IUSTUS, Partner zarządzający / Prezes zarządu Kancelarii Prawnej TYWONIUK & PARTNERS – prawnik, specjalista z zakresu prawa obrotu gospodarczego, w szczególności przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych oraz windykacji należności. W 2015 roku wyróżniony przez Bank Światowy dyplomem uznania od za wkład w rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Jako doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami prawa obrotu gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie gdzie ukończył studia jednolite, kierunek – Prawo. Ukończył studia podyplomowe – Prawo gospodarcze na Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra zarządzania realizując specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, oraz tytuł licencjata Europeistyki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia pierwszego stopnia Współczesne Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Od 1998 roku zajmuje się doradztwem w obszarze prawa obrotu gospodarczego, realizując przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych. Wykładowca przedmiotów z zakresu prawa gospodarczego. Prokurent grupy kapitałowej Optimum Consulting Group Sp. z o.o. Dodatkowo od 2012 zajmuje się problematyką prawną szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Pełni funkcje doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej jest doradcą OWES i Lustratorem spółdzielni. Od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie. Autor szeregu prawniczych publikacji w obszarze prawa obrotu gospodarczego, spółek kapitałowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.