Podsumowanie Sympozjum Radomsko 2016

Podsumowanie Sympozjum Radomsko 2016

W dniu 24 listopada w Radomsku w sali konferencyjnej Hotelu Porto odbyło się Sympozjum pod nazwą „Legalna migracja – szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.”...
Podsumowanie Sympozjum Rzeszów-Jasionka 2016

Podsumowanie Sympozjum Rzeszów-Jasionka 2016

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gościom i partnerom za udział w Sympozjum pod nazwą „Legalna migracja-szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.” Rzeszów – Jasionka...
Sympozjum w Rzeszowie-Jasionce

Sympozjum w Rzeszowie-Jasionce

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu środowiska polskich pracodawców i biznesu problematyką zatrudnienia cudzoziemców w polskich firmach, Fundacja Polskie Centrum Prawa IUSTUS z siedzibą w Rzeszowie oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie, przy...
Międzynarodowe Biznes Forum – Czerniowce 2016

Międzynarodowe Biznes Forum – Czerniowce 2016

Zapraszamy polskich i ukraińskich przedsiębiorców na Międzynarodowe biznes forum „WZAJEMNA WSPÓŁPRACA KLUCZEM DO ROZWOJU POLSKICH I UKRAIŃSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”, które odbędzie się w dniach 23 – 24.02.2016 r. w wyjątkowych wnętrzach Auli Marmurowej  Czerniowieckiego...