Już 21 listopada 2018 roku, w siedzibie Zagranicznego Biura Handlowego, przy ul. Kozhumiatskiej 14 B w Kijowie, odbędzie się śniadanie biznesowe „Budowanie potencjału firm ukraińskich poprzez wejście na polski rynek”, na które zapraszają Kancelaria Prawna Tywoniuk & Lewandowski  Sp. k. wschodząca w skład Optimum Consulting Group oraz Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie PAIH S.A.

W spotkaniu udział wezmą: Mariusz Tywoniuk wspólnik Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Lewandowski Sp.k. oraz Agnieszka Tywoniuk, ekspert z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, prezes zarządu Grupy OCG.

Podczas spotkania eksperci będą poruszać następujące zagadnienia:

–              Przygotowanie procesu wejścia na rynek zewnętrzny i jego znaczenie w dal-szych działaniach

–              Inwestowanie w Polsce, ramy prawne

–              Aspekty prawne prowadzenia firmy w Polsce, prawda i mity

–              Czy założenie firmy w UE jest warunkiem wejścia na ten rynek?

–              Budowanie marki własnej lub działanie przez partnerów.

Po spotkaniu organizatorzy przewidzieli czas przeznaczony na zadawanie indywidualnych pytań oraz rozmowy z ekspertami.

Budowanie potencjału firm ukraińskich poprzez wejście na polski rynek

*Wydarzenie jest bezpłatne. Warunkiem udziału jest przesłanie do dnia 15.11.2018 r. potwierdzenia (nazwisko, imię , e-mail, nr. telefonu uczestnika oraz nazwa i adres www firmy) na adres slawomir.roszczenko@paih.gov.pl. Kontakt telefoniczny: +380 96 304 44 19.