Przyszedł dla nas bardzo szczególny czas w życiu prywatnym, ale również i w funkcjonowaniu firm. Firm których jesteśmy właścicielami, osobami zarządzającymi, czy pracownikami. Jestem pewny, że wszystkim nam na sercu leży dobro naszych przedsiębiorstw. Dzisiaj z przykrością patrzę, jak wiele osób zarządzających firmami nie wie, jak poruszać się w sytuacji takiego kryzysu wywołanego koronawirusem. Obecnie media już nie mówią o możliwości wystąpienia dekoniunktury, a prześcigają się w szacowaniach coraz czarniejszych scenariuszy. Niewątpliwe są dwie kwestie. Po pierwsze kryzys nas czeka i to jest bezsprzeczne. Po drugie z kryzysu obronną ręką wyjdą nie ci, którzy posiadają rezerwy finansowe, a ci, którzy są „roztropni” i będą umiejętnie zarządzać kryzysem w tym niezwykłym czasie.

Wychodząc naprzeciw naszym klientom, przyjaciołom, ale i tym z którymi nie miałem przyjemności poznać się osobiście, a którzy chcą dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie możemy wykorzystać w tym trudnym czasie, jako fundacja IUSTUS, chcemy się dzielić naszą wiedzą i wieloletni doświadczeniem. Dalego podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu cyklu bezpłatnych webinarów, w ramach nowego cyklu  „Co zrobić, by firma przetrwała w tym trudnym czasie?”

 

Pierwszy webinar odbędzie się już 9 kwietnia o godz. 10;00, a jego tematem będzie „Zmniejszenie ryzyka przez rozdzielenie działalności do odrębnych spółek”. Do uczestniczenia w webinarze zapraszam wszystkich. Planuję poświęcić 30 – 40 min na przedstawienie problemu, rozpoczynając od formy prawnej firmy i jej wpływu na ryzyka, a następnie scharakteryzuję dwie możliwości podziału firmy. Drugą część poświęcimy na to, by odpowiedzieć na zadawane przez Was pytania. Problematyka poruszana na webinarium nie zamyka się tylko w sferze prawa, a mam nadzielę że połączenie mojego przygotowania zawodowego i doświadczenia w dziedzinie prawa, ekonomii i zarządzania pozwoli na stworzenie o wiele szerszego spektrum rozważań niż tylko analiza regulacji prawnych.

 Bądźmy razem w tym trudnym i szczególnym czasie.

 Webinar jest bezpłatny, a jedynym warunkiem uczestniczenia jest rejestracja pod poniższym linkiem lub klikając na link.

 https://webinar.getresponse.com/GP93t/webinar-co-zrobic-by-firma-przetrwala-w-tym-trudnym-czasie?uid=3351509d&_ga=223167721514582639581584952298-1097473641584540568

Załączam wyrazy szacunku.

Mariusz Tywoniuk

Prezes Fundacji IUSTUS

Wspólnik Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Lewandowski

Prokurent Grupa OCG

Mariusz Tywoniuk

Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu Fundacji IUSTUS, Wspólnik Kancelarii Prawnej TYWONIUK & LEWANDOWSKI – prawnik, specjalista z zakresu prawa obrotu gospodarczego, w szczególności przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych oraz windykacji należności. W 2015 roku wyróżniony przez Bank Światowy dyplomem uznania od za wkład w rozwój przedsiębiorczości, a w roku 2018 Polsko Ukraińską Buławą Gospodarczą  za szczególny wkład w rozwój polsko – ukraińskiej współpracy gospodarczej .
Jako doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami prawa obrotu gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie gdzie ukończył studia jednolite, kierunek – Prawo. Ukończył studia podyplomowe – Prawo gospodarcze na Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra zarządzania realizując specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, oraz tytuł licencjata Europeistyki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia pierwszego stopnia Współczesne Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
Od 1998 roku zajmuje się doradztwem w obszarze prawa obrotu gospodarczego, realizując przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych. Wykładowca przedmiotów z zakresu prawa gospodarczego. Prokurent grupy kapitałowej Optimum Consulting Group Sp. z o.o.
Dodatkowo od 2012 zajmuje się problematyką prawną szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Pełni funkcje doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej jest doradcą OWES i Lustratorem spółdzielni. Od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie.
Autor szeregu prawniczych publikacji w obszarze prawa obrotu gospodarczego, spółek kapitałowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.